Pretraga

Ukupno 920
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
TENDERSKA DOKUMENTACIJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH UNIFORMI I INTERVENCIJESKIH VATROGASNIH ČIZAMA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
TENEDERSKA DOKUMENTACIJA ZA SUMSKI ZGLOBNI TRAKTOR SA VATROGASNOM NADOGRADNJOM Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NABAVKA UNIFORMI - OTVORENI POSTUPAK Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
TENDERSKA DOKUMENTACIJA NABAVKA_LOT 1 KOFERI ZA LJEKARE I TEHNIČARE SA STANDARDIZIRANIM PUNJENJEM I LOT 2 MEDICINSKA OPREMA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE - DVA VATROGASNA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
TENTERSKA DOKUMENTACIJA-NABAVKA HIDRAULIČNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA - NABAVKA I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU DVA VATROGASNA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
OBAVJESTENJE O PONISTENJU JAVNE NABAVKE BULDOZERA GUSJENICARA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
OBAVJESTENJE O PONISTENJU JAVNE NABAVKE HIDRAULICNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU DVA VATROGASANA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NABAVKA I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA - MEĐUNARODNI TENDER Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE HIDRAULICNE PLATFORME-AUTODIZALICE 14m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE BULDOZERA GUSJENICARA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
IZMJENA U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ZA JAVNU NABAVKU BULDOŽDERA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
ISPRAVKA OBAVJESTENJA O NABAVCI BR. 1-11-9051-11 OBJAVLJENOM U SL. GL. BIH BR: 51/11 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku tri ambulantna vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
TENTERSKA DOKUMENTACIJA-NABAVKA HIDRAULIČNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Tenderska dokumentacija za nabavku buldožera gusjeničara Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Tenderska dokumentacija-nabavka i isporuka tri ambulantna (sanitetska) vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00