Pretraga

Ukupno 651
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Nabavka rotacionih svjetala za vatrogasna vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2017 6398,20 6388,20 Monsun d.o.o. Lukavac ID 4209225320005 Tuzla
Nabavka hidrauličnih i crijeva visokog pritiska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2017 08.02.2017 7020,00 1323,12 ZULEX d.o.o. Sarajevo 200421410007
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vozila za probijanje i čišćenje kanalizacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2017 283977,16
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku i isporuku radnih uniformi za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2017 78343,20
Pojašnjenje i izmjene tenderske dokumentacije za javnu nabavku specijalnog vozila za probijanje i čišćenje kanalizacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2016
Ugovor za javnu nabavku i isporuku opreme za traženje zatrpanih osoba u ruševinama Ugovaranje i realizacija 20.12.2016 57941,91 Financ d.o.o. Mostara
Ugovor o javnoj nabavci, isporuci i instalaciji detektorskog sistema sa četiri detektora (proporcionalna brojača) za mjerenje ukupne alfa i beta čestice niskog bekgraunda Ugovaranje i realizacija 21.12.2016 116941,50 „SHOT“ d.o.o. Zenica
Tenderska dokumentacija za nabavku specijalnog vozila za probijanje i čišćenje kanalizacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku radnih uniformi za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.12.2016 92757,60
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku detektorskog sistema sa četiri detektora (proporcionalna brojača) za mjerenje ukupne alfa i beta čestice niskog bekgraunda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.11.2016 116941,50
Ugovor o nabavci i isporuci dva terenska motorna vozila sa otvorenim tovarnim prostorom Ugovaranje i realizacija 17.10.2016 99800,00 Bunjo d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku teretnog motornog vozila nosivosti do 2200 kg Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.10.2016 29089,52
Ugovor o nabavci i isporuci centrifugalnih pumpi sa opremom Ugovaranje i realizacija 25.10.2016 96829,20 Monsun d.o.o. Lukavac
Ugovor o nabavci i isporuci putničkog automobila Ugovaranje i realizacija 24.10.2016 37323,00 Aswin d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku i isporuku opreme za traženje zatrpanih osoba u ruševinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.10.2016 57941,91
Tenderska dokumentacija za nabavku i isporuku radne uniforme za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.10.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku opreme za traženje zatrpanih osoba u ruševinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.10.2016 52228,80
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku centrifugalnih pumpi za crpanje vode Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.10.2016 96829,20
Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku i isporuku putničkog vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.10.2016 37323,00
Izmjene tenderske dokumentacije za nabavku detektorskog sistema sa četiri detektora (proporcionalna brojača) za mjerenje ukupne alfa i beta čestice niskog bekgraunda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2016
Konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku teretnog motornog vozila nosivosti do 2200 kg-novo vozilo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.10.2016
Tenderska dokumentacija za nabavku detektorskog sistema sa četiri detektora (proporcionalna brojača) za mjerenje ukupne alfa i beta čestice niskog bekgraunda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.10.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku dva terenska motorna vozila sa otvorenim tovarnim prostorom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.09.2016 99800,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku putničkog vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.09.2016 33813,00
Ugovor o nabavci i isporuci dva rovokopača-utovarivača Ugovaranje i realizacija 20.09.2016 375570,00 Teknox group BH d.o.o. Sarajevo
Konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku opreme za traženje zatrpanih osoba u ruševinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.09.2016
Ugovor o nabavci i isporuci lož ulja extra lako (luel) prema BAS 1002-2014 za zagrijavanje prostorija Ugovaranje i realizacija 06.09.2016 34200,00 BTG d.o.o. Tomislavgrad
Ugovor o nabavci i isporuci dizel goriva EURO-DSL EN 590 Ugovaranje i realizacija 06.09.2016 43800,00 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku putničkog vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.09.2016
Tenderska dokumentacija za nabavku centrifugalnih pumpi za crpanje vode Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.09.2016
Tenderska dokumentacija za nabavku dva terenska motorna vozila sa otvorenim tovarnim prostorom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.08.2016
Ugovor o kolektivnom osiguranju uposlenika Ugovaranje i realizacija 29.03.2016 11280,00 11280,00 UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci motokultivatora i motornih pila Ugovaranje i realizacija 25.05.2016 31860,31 31860,31 ITC Zenica d.o.o.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku dizel goriva EURO-DSL EN 590 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.08.2016 43800,00
Odluku o poništenju postupka nabavke, isporuke i instalacije atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom, grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.08.2016
Odluka o poništenju postupka javne nabavke specijalnog vozila za probijanje i čišćenje kanalizacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.08.2016
Odluka o poništenju postupka javne nabavke auto cisterne za vodu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.08.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke auto cisterne za vodu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.08.2016 297404,18
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke rovokopača-utovarivača za potrebe KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.08.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku auto dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.04.2016 41063,49
Ugovor o nabavci i isporuci auto dijelova Ugovaranje i realizacija 17.05.2016 41063,49 41063,49 Sinhron d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci vatrogasne opreme Ugovaranje i realizacija 22.03.2016 47554,65 47554,65 Financ d.o.o. Mostar
Ugovor o osiguranju vozila, vozača i putnika Ugovaranje i realizacija 05.04.2016 9330,90 DD za osiguranje VGT Visoko
Pojašnjenje tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke i isporuke dizel goriva EURO DSL EN 590 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.07.2016
Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača u postupku nabavke dva rovokopača-utovarivača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.07.2016 375570,00
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba dizel goriva EURO- DSL EN 590 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.07.2016
Obavještenje u postupku javne nabavke lož ulja extra lako (LUEL) prema BAS 1002-2014 za zagrijavanje prostorija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.07.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku lož ulja extra lako Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2016 34200,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dva rovokopača-utovarivača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.07.2016 362466,00
Tenderska dokumentacija za nabavku specijalnog vozila za probijanje i čišćenje kanalizacije 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.06.2016
Ukupno po stranici 2.133.548,56 1.016.913,16 139.469,77