Pojedinačni akti uprave

Rješenja
Naslov
Rješenje o uvećanju plaće - decembar 2020 preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima - decembar 2020 preuzmi, preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima - novembar 2020 preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - decembar 2020 - 2 preuzmi, preuzmi
Rješenje - naknada Komisiji za polaganje ispita ppz (novembarski rok) - 2020 preuzmi
Rješenje - naknada Komisija za polaganje ispita za vatrogasca (novembarski rok) - 2020 preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - decembar 2020 - 1 preuzmi
Rješenje o uvećanju plaće - novembar 2020 preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje - naknada za otpremninu - novembar 2020 preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - novembar 2020. preuzmi, preuzmi
Rješenjenje o uvećanju plaće - oktobar 2020 preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima - oktobar 2020 preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje - naknada Komisiji za polaganje ispita ppz (septembarski rok) -2020 preuzmi
Rješenje - naknada Komisiji za polaganje ispita za vatrogasca (septembarski rok) -2020 preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - oktobar 2020 preuzmi
Rješenja naknada za otpremninu - oktobar 2020 preuzmi, preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima - septembar 2020 preuzmi, preuzmi
Rješenje - naknada za Stab CZ KS 2020. preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje - naknada Komisiji za polaganje ispita za vatrogasca (junski rok) - 2020 preuzmi
Rješenje - naknada Komisiji za polaganje ispita ppz (junski rok) - 2020 preuzmi
Rješenja o stavljanju van snage rješenja o privremenom obavljanju poslova preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima - august 2020 preuzmi, preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - august 2020 preuzmi
Rješenje naknada za otpremninu - august 2020 preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - juli 2020 - 3 preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - juli 2020 - 2 preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - juli 2020 - 1 preuzmi
Rješenje o ostvareim prekovremenim satina - juli 2020. godine preuzmi
Rješenje o stavljanju van snage Rješenja o privremenom obavljanju poslova preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima - juni 2020 preuzmi, preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - juni 2020-3 preuzmi
Rješenje jednokratna novčana pomoć - juni 2020 -2 preuzmi
Rješenje o utvrđivanju iznosa za polaganje ispita za vatrogasca preuzmi
Rješenje o utvrđivanju troškova za polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca preuzmi
Rješenja o utvrđivanje iznosa troškova za polaganje ispita za porivpožarnu zaštitu preuzmi
Rješenje naknada za otpremninu - juni 2020 preuzmi
Rješenje - jednokratna novčan pomoć - juni 2020 -1 preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima - maj 2020 preuzmi, preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima - mart 2020 preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - maj 2020 - 1 preuzmi
Rješenje o uvećanju plaće 8 preuzmi
Rješenje naknada za otpremninu - april 2020 preuzmi
Rješenje o uvećanju plaće 7 preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima - april 2020. godine preuzmi
Rješenje - Jednokratna novčana pomoć - april 2020 - 2 preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - april 2020-1 preuzmi
Rješenje o uvećanju plaće 6 preuzmi
Rješenje naknada za otpremninu- mart 2020 preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - mart 2020 - 7 preuzmi
Rješenje - jednokretna novčana pomoć - mart 2020 - 6 preuzmi