Pojedinačni akti uprave

Pravilnici
Naslov
Pravilnik o postupku po javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća preuzmi
Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o procedurama korištenja i upotrebi fiksnih i mobilnih telefona u službene svrhe u KUCZ KS preuzmi
Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o korištenju motornih vozila za službene potrebe KUCZ KS preuzmi
Pravilnik o usklađivanju postupka javnih nabavki roba, usluga i radova i radnih procesa sa Uredbom o kontroli javnih nabavki preuzmi
Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata Kantonalne uprave civilne zaštite i Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo preuzmi
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika KUCZ KS preuzmi
Pravilnik o postupku i načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura preuzmi
Pravilnik o plaćama i naknadama u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo preuzmi
Pravilnik o prijavljivanju korupcije ili nepravilnosti i postupanju po prijavama korupcije ili nepravilnosti u KUCZ KS preuzmi
Pravilnik o sukobu interesa zaposlenika KUCZ KS preuzmi
Pravilnik o etičkom kodeksu poslovnog ponašanja državnih službenika i namještenika u KUCZ KS preuzmi
Pravilnik o zaštiti od požara u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo preuzmi
Pravilnik o zaštiti ličnih podataka u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo preuzmi
Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika u KUCZ preuzmi
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma preuzmi
Pravilnik o zaštitnoj opremi preuzmi
Pravilnik o zaštiti i sigurnosti na radu u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo preuzmi
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi