Pojedinačni akti uprave

Rješenja
Naslov
Rješenje - Komisija za JN preuzmi
Rješenje naknada za rad u Komisiji za popis za 2021. godinu preuzmi
Rješenja za prekovremeni rad i za rad na dane državnog praznika- 2022. godina preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje nakdanada za rad Štaba CZKS - 2022 preuzmi, preuzmi
Rješenje naknada za otpremninu - 2022. godina preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenja o jednokratnoj novčanoj pomoći - 2022. godina preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje o visini i isplati novčane naknade za rad članovima Komisije preuzmi
Rješenje - naknada za otpremninu - august 2021 preuzmi
Rješenje - naknada za otpremninu - j‍uli 2021 preuzmi
Rješenje naknada za rad u Komisiji za polaganje ispita za vatrogasca - 2021 preuzmi
Rješenje naknada za rad u Komisiji za popis - 2021 preuzmi
Rješenje - naknada za otpremninu - maj 2021 preuzmi
Rješenje naknada za rad u Komisiji za PPZ 2021 preuzmi, preuzmi
Rješenje nakdanada za rad Štaba CZKS - 2021 preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje - naknada za otpremninu - februar 2021 preuzmi, preuzmi
Rješenje - naknada za otpremninu- januar 2021 preuzmi
Rješenja o jednokratnoj novčanoj pomoći - 2021. godina preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenja o uvećanju plaće - 2021. godina preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenja za rad na dane državnog praznika - 2021. godina preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenja za prekovremeni rad - 2021. godina preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje o uvećanju plaće - decembar 2020 preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima - decembar 2020 preuzmi, preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima - novembar 2020 preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - decembar 2020 - 2 preuzmi, preuzmi
Rješenje - naknada Komisiji za polaganje ispita ppz (novembarski rok) - 2020 preuzmi
Rješenje - naknada Komisija za polaganje ispita za vatrogasca (novembarski rok) - 2020 preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - decembar 2020 - 1 preuzmi
Rješenje o uvećanju plaće - novembar 2020 preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje - naknada za otpremninu - novembar 2020 preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - novembar 2020. preuzmi, preuzmi
Rješenjenje o uvećanju plaće - oktobar 2020 preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima - oktobar 2020 preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje - naknada Komisiji za polaganje ispita ppz (septembarski rok) -2020 preuzmi
Rješenje - naknada Komisiji za polaganje ispita za vatrogasca (septembarski rok) -2020 preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - oktobar 2020 preuzmi
Rješenja naknada za otpremninu - oktobar 2020 preuzmi, preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima - septembar 2020 preuzmi, preuzmi
Rješenje - naknada za Stab CZ KS 2020. preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje - naknada Komisiji za polaganje ispita za vatrogasca (junski rok) - 2020 preuzmi
Rješenje - naknada Komisiji za polaganje ispita ppz (junski rok) - 2020 preuzmi
Rješenja o stavljanju van snage rješenja o privremenom obavljanju poslova preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima - august 2020 preuzmi, preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - august 2020 preuzmi
Rješenje naknada za otpremninu - august 2020 preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - juli 2020 - 3 preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - juli 2020 - 2 preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - juli 2020 - 1 preuzmi
Rješenje o ostvareim prekovremenim satina - juli 2020. godine preuzmi
Rješenje o stavljanju van snage Rješenja o privremenom obavljanju poslova preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima - juni 2020 preuzmi, preuzmi