Pojedinačni akti uprave

Rješenja
Naslov
Rješenje - naknada za godišnji odmor preuzmi
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - februar 2020-1 preuzmi
Rješenje naknada za otpremninu - februar 2020-1 preuzmi
Rješenje o uvećanju plaće preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima - januar 2020 preuzmi, preuzmi
02 Rješenje o stavljanju van snage Rješenja o privremenom obavljanju poslova preuzmi
01 Rješenje o stavljanju van snage Rješenja o privremenom obavljanju poslova preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima u mjesecu decembar 2019 preuzmi, preuzmi
Rješenje o uvećanju osnovne plaće 2 preuzmi
Rješenje o uvećanju osnovne plaće 1 preuzmi
Rješenje o isplati otpremnine 2 preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovremenim satima u mjesecu novembru 2019. godine preuzmi, preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovrevenim satima u mjesecu oktobru 2019. godine preuzmi, preuzmi
Rješenje o uvećanju osnovne plate preuzmi
Rješenje o stavljanju van snage rješenja o privremenom obavljanju poslova drugog radnog mjesta preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovrevenim satima u mjesecu septembru 2019. godine preuzmi, preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovrevenim satima u mjesecu avgustu 2019. godine preuzmi, preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovrevenim satima u mjesecu julu 2019. godine preuzmi, preuzmi
Rješenje o ostvarenim prekovrevenim satima u mjesecu junu 2019. godine preuzmi
Rješenje o isplati jednokratne novčane pomoći - 6 preuzmi
Rješenje o isplati jednokratne novčane pomoći - 5 preuzmi
Rješenje o isplati jednokratne novčane pomoći - 4 preuzmi
Rješenje o isplati jednokratne novčane pomoći - 3 preuzmi
Rješenje o isplati jednokratne novčane pomoći - 2 preuzmi
Rješenje o isplati jednokratne novčane pomoći - 1 preuzmi
Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Plana zaštite od požara KS i Programa razvoja zaštite i spašavanja KS za period 2019. - 2023. godina preuzmi
Rješenje o isplati otpremnine 1 preuzmi
Rješenje o određivanju identifikacionih brojeva organizacionih jedinica koji će se upotrebljavati u obavljanju kancelarijskog poslovanja preuzmi, preuzmi
Odluke
Naslov
Odluka o odobravanju isplate novčanog iznosa naknade za prijevoz - februar 2020 preuzmi
Odluka o isplati naknade za prijevoz - januar 2020 preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji JN - Kancelarijski namještaj preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji JN - Vatrogasno vozilo (navalno) preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji JN - Cisterna sa pumpom za pitku vodu preuzmi
Odluka o odobravanju isplate novčanog iznosa naknade za prijevoz - januar 2020 godina preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji JN - Ralica za snijeg preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji JN - Kompresor za komprimirani zrak preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u disciplinskoj komisiji 3 preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Štabu CZ KS 1 preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za JN - Hidraulične makaze sa agregatom i set za blindo vrata preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji - JN - Radna uniforma za vatrogasce preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji JN - Auto-dijelovi preuzmi
Odluka o odobravanju isplate novčanog iznosa naknade za prijevoz - decembar 2019 preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za polaganje ispita iz protiv požarne zaštite 3 preuzmi
Odluka i isplati naknade za rad u disciplinskoj komisiji 2 preuzmi
Odluka i isplati naknade za rad u disciplinskoj komisiji 1 preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za nabavku kamiona sa hidrauličnom teleskopskom platformom 18m preuzmi
Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći preuzmi
Odluka o isplati naknade u postupku medijacije - 2 preuzmi