Pretraga

Ukupno 660
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba: Radne vatrogasne uniforme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2021
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge "Obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom sa troškovima smještaja za vrijeme trajanja obuke" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.11.2021
Električni aparati Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2021 4323,45 4323,45 Penny Plus d.o.o., Vogošća, 4200162210002
Akumulatori za motorna vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2021 3259,62 3259,62 Autoelektra d.o.o., Sarajevo 4200234140004
Ugovor za javnu nabavku guma za teška i laka vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.11.2021 18211,64 Guma vp 200 d.o.o., 4228005400002
Ugovor za javnu nabavku radova - Sanacija prostorija ugovornog organa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.11.2021 43219,80 Interming d.o.o., Sarajevo 4201112590005
Personalni kompjuter 10 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2021 2076,75 2076,75 Alf-Om d.o.o., Banja Luka 4400810890005
Ugovor za nabavku usluge izdavanja uvjerenja o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.10.2021 1730,00 1730,00 Federalni Zavod za penzjisko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine
Usluga izdavanja uvjerenja o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.10.2021 1730,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova sanacija prostorija ugovornog organa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.10.2021 43219,80
Plinski bojler Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2021 1800,29 1800,29 Vokel d.o.o., Sarajevo, 4272029000047
Radna vatrogasna uniforma Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.10.2021
Obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom sa troškovima smještaja za vrijeme trajanja obuke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.10.2021
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke guma za teška i laka vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.10.2021 18211,64
Pumpe za grijanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2021 3311,59 3311,59 Poliko-Internacional d.o.o. Sarajevo 4201234190008
Atestiranje vatrogasnih vozila za rad na visini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2021 2164,50 2164,50 Inproz d.o.o., Tuzla 4209193450009
Ugovor za javnu nabavku i isporuku auto-dijelova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.10.2021 7558,20 7558,20 Autoelektra d.o.o., Sarajevo 4200234140004
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova Sanacija prostorija ugovornog organa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.10.2021
Izrada grafičkog dijela plana zaštite od požara Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2021 6552,00 IRC d.o.o., Istočno Novo Sarajevo 404428550003
Ugovor u postupku javne nabavke Radne vatrogasne uniforme i vatrogasne uniforme za šumske požare za lot 2. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.10.2021 13923,00 Vatro-promet d.o.o., Banja Luka 4403700640002
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke autodijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2021 6460,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke guma za teška i laka vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.09.2021
Odluka o poništenju postupka javne nabavke Radne vatrogasne uniforme i vatrogasne uniforme za šumske požare za LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.09.2021
Rješenje o djelimičnom usvajanju žalbe u postupku javne nabavke Radne vatrogasne uniforme i vatrogasne uniforme za šumske požare za LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.09.2021
Treća izmjena/dopuna Plana nabavki za 2021. godinu. Plan nabavki 14.09.2021
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke roba, "Radne vatrogasne uniforme i vatrogasne uniforme za šumske požare" za LOT 1. – Radne vatrogasne uniforme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.09.2021
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke Radne vatrogasne uniforme i uniforme za šumske požare za LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.09.2021 13923,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke Radne vatrogasne uniforme i uniforme za šumske požare za LOT 1 Pokretanje i tok postupka 10.09.2021 35334,00
Nabavka i isporuka autodijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.09.2021
Obavijest o obustavi postupka javne nabavke usluge Obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom sa troškovima smještaja za vrijeme trajanja obuke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.08.2021
Obavijest o nastavku postupka javne nabavke Radne vatrogasne uniforme i vatrogasne uniforme za šumske požare Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.08.2021
Servis vatrogasnog vozila Renault RK 280 E6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2021 3691,34 Firing d.o.o., Visoko, 4218200320000
Dezinfekcija, dezinsekcija, deviperacija i deratizacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2021 1414,00 Deratizacija d.o.o., sarajevo 4202634820007
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke Radne vatrogasne uniforme i vatrogasne uniforme za šumske požare Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2021
Obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom sa troškovima smještaja za vrijeme trajanja obuke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.07.2021
Personalni kompjuter Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2021 1977,30 1977,30 Telnet d.o.o., Ilidža 4202070350005
Kompjuterska oprema i potrebštine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2021 3610,88 Architektengruppe S71 d.o.o., Sarajevo 4200630920004
Klimatizacijski uređaj za rack prostoriju sa uslugom postavljanja i puštanja u rad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2021 3542,55 Adal electronic d.o.o., Breza 4218974930005
Radne vatrogasne uniforme i vatrogasne uniforme za šumske požare Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.06.2021
Toneri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2021 2016,24 R&S Sarajevo 4200056290005
Servis vatrogasnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2021 4754,58 Granulo RE d.o.o., Sarajevo 4200004570000
Druga izmjena dopuna Plana nabavki za 2021. godinu Plan nabavki 07.06.2021
Oprema za videonadzor sa uslugom postavljanja i puštanja u rad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2021 2691,00 2691,00 Menn- Elactronic d.o.o., Zenica, 4218120990004
Vulkanizerske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2021 1989,00 TSP-Euroguma d.o.o.
Obnova elektroinstalacija u vatrogasnoj ispostavi Centar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2021 2691,00 Sempo s.o.r., Sarajevo 4300196280004
Tehnički pregled vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2021 4922,53 Agram d.d., Ljubuški 4272097340000
Prva dopuna Plana nabavki za 2021. godinu Plan nabavki 29.03.2021
Elektromaterijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2021 1821,47 Elsa Trade d.o.o., Vogošća 4200044520005
Higijenski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2021 4287,29 R&S Sarajevo 4200056290005
Kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2021 4375,16 4375,16 R&S Sarajevo 4200056290005
Ukupno po stranici 118.878,44 151.915,18 35.267,86