Pretraga

Ukupno 420
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke auto-dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2019 9494,55
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hidrauličnih makaza sa agregatom i alata za otvaranje blindo vrata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke ralice za snijeg Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za obuku gašenja zapaljivih tečnosti pod pritiskom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.11.2019
Sedma izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 08.11.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radne vatrogasne uniforme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.11.2019 38259,00
Ugovor za javnu nabavku kamiona sa hidrauličnom teleskopskom platformom 18 m Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.11.2019 179595,00 Konzorcij A.C.I. d.o.o. i Hidraulika Kurelja d.o.o. 4201926310003
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kamion - kiper Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2019
Obavijest o obustavi postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.10.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kamiona sa hidrauličnom teleskopskom platformom 18 metara Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.10.2019 179595,00
Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke bagera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke pumpe velikog kapaciteta za ispumpavanje vode i mulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.10.2019
Ugovor za javnu nabavku bagera rovokopača/utovarivača Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.10.2019 197730,00 Terra BiH d.o.o., Sarajevo 4200768280006
Nabavka baterija za vatrogasne lampe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 656,70 656,70 RS Electronic Sarajevo 4200882140001
Odluka o poništenju postupka javne nabavke zaštitnih kaciga za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke hidrauličnih makaza sa agregatom i alatom za blindo vrata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.10.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnog vozila - navalnog Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.10.2019
Odluka o poništenju postupka javne nabavke vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.10.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke auto-cisterni za pitku vodu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.10.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radnih vatrogasnih uniformi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.10.2019
Nabavka tonera za laserske štampače Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2019 549,19 549,19 Crobox d.o.o.
Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.10.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku bagera rovokopača/utovarivača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.09.2019 197730,00
Ugovor za javnu nabavku viljuškara - paletara Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2019 59541,30 59541,30 Ednil d.o.o. Vogošća 4200534450005
Nabavka usluge atestiranja vatrogasnih vozila sa hidraulikom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2019 795,60 795,60 Granulo - Re d.o.o., Sarajevo 4200004570000
Nabavka usluge atestiranja boca za komprimirani zrak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2019 3334,50 3334,50 Granulo - Re d.o.o., Sarajevo 4200004570000
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke viljuškara - paletara Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.09.2019 59541,30
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kamiona sa hidrauličnom teleskopskom platformom 18m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.09.2019
Šesta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 27.03.2019
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke zaštitnih vatrogasnih kaciga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.09.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zaštitnih vatrogasnih kaciga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.08.2019
Peta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 27.03.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke bagera rovokopača/utovarivača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke viljuškar - paletar Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.08.2019
Nabavka vatrogasnih rukavica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2019 7020,00 7020,00 Vatro-promet d.o.o. Banja Luka 4403700640002
Odluka o poništenju postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.08.2019
Ugovor za javnu nabavku i isporuku drona Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.08.2019 9945,00 Imtec d.o.o., Ilijaš 4200918780002
Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke radne uniforme za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2019
Nabavka usluge obrade metala - tokarenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2019 6669,00 OR Metal Sarajevo, 301304560007
Četvrta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019 godinu Plan nabavki 27.03.2019
Ugovor za javnu nabavku i isporuku građevinskog materijala i pridruženih artikala Ugovaranje i realizacija 26.07.2019 17590,25
Ugovor za javnu nabavku i isporuku personalnih kompjutera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2019 19925,10 19925,10 Telnet d.o.o. Ilidža, 4202070350005
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke Drona Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.07.2019 9945,00
Nabavka usluge deratizacije, dezinfekcije, dezinsekcije i deviperacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2019 2925,00 Deratizer d.o.o. Sarajevo, 4200149200006
Treća izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 27.03.2019
Ugovor za javnu nabavku i isporuku opreme za spašavanje na vodi i pod vodom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.07.2019 35084,79 Financ d.o.o. Mostar 4227140660000
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke građevinskog materijala i pridruženih artikala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019 17590,25
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke personalnih kompjutera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.07.2019 19925,10
Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke zaštitnih kaciga za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2019
Ukupno po stranici 532.080,20 541.361,43 91.822,39