Pretraga

Ukupno 780
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor za nabavku roba: "Digitalni repetitori sa antenskim sistemom repetitora i opremom za povezivanje repetitora" Ugovaranje i realizacija 30.12.2022 105144,39 Mibo komunikacije d.o.o., Ilidža, 4200470540005
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: "Digitalni repetitori sa antenskim sistemom repetitora i opremom za povezivanje repetitora" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.01.2023 105144,39
Gume za putničke automobile Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2022 5659,20 5659,20 Unitrade d.o.o. Ljubuški 4272095990007
Ugovor za javnu nabavku auto dijelova 12/22 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.12.2022 7090,00 8295,30 Mirado d.o.o. Tuzla 4209070880009
Metalni kancelarijski ormari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2022 4159,35 Fef export - import d.o.o., Sarajevo 4200160190004
Baterije za ručne stanice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2022 4829,76 Mibo komunikacije d.o.o., Ilidža, 4200470540005
Izrada projekata za sanaciju dispečerskog centra i terase profesionalne vatrogasne jedinice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2022 5265,00 Ambienta d.o.o. sarajevo 4200980070003
Sedma izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu Plan nabavki 08.12.2022
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba: Gume za teška i laka vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.12.2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke auto dijelova 11/22 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.12.2022 8295,30
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba: Digitalni repetitori sa antenskim sistemom repetitora i opremom za povezivanje repetitora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.11.2022
Šesta izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu Plan nabavki 28.11.2022
Pregled i servis peći na lož ulje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2022 3004,56 3004,56 ZukaE d.o.o., Sarajevo 4200221750008
Okvirni sporazum za javnu nabavku usluge oglašavanja u dnevnim novinama za lot 3 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 2506,14 Dnevne nezavisne novine d.o.o., Banja Luka 4400848860002
Okvirni sporazum za javnu nabavku usluge oglašavanja u dnevnim novinama za lot 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.11.2022 4034,16 Večernji list BH d.o.o. Mostar 4227477030008
Odluka o pokretanju javne nabavke autodijelova 11/22 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.11.2022
Okvirni sporazum za javnu nabavku usluge oglašavanja u dnevnim novinama za lot 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.11.2022 3474,90 Avaz d.o.o. Sarajevo 4200934630002
Peta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2022. godinu Plan nabavki 08.11.2022
Periodični ljekarski pregled 11/22 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2022 5890,00 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu uposlenika, Sarajevo 4200084310003
Klimatizacijski uređaji 10/22 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2022 5190,00 5190,00 Adal Electronic d.o.o., Breza 4218974930005
Okvirni sporazum za javnu nabavku usluge: Obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom sa troškovima smještaja za vrijeme trajanja obuke Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.10.2022 79053,01 Fraport Slovenija d.o.o., Slovenija SI12574856
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke guma za teška i laka vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.10.2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge oglasa u dnevnim novinama za lot 3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.10.2022 2506,14
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge objave oglasa u dnevnim novinama za lot 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.10.2022 4034,16
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge objave oglasa u dnevnim novinama za lot 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.10.2022 3474,90
Ugovor za javnu nabavku auto dijelova 08/22 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.10.2022 1226,71 Total Trade d.o.o.
Izdavanje potvrda o radnom stažu uposlenika Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.10.2022
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke guma za teška i laka vozila 10 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.10.2022
Četvrta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2022. godinu Plan nabavki 11.10.2022
Akumulatori Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2022 3720,00 Kare d.o.o.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge oglašavanja u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2022
Odluka o pkretanju postupka javne nabavke bagera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge: "Obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom sa troškovima smještaja za vrijeme trajanja obuke" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.10.2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke auto dijelova 08/22 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.09.2022 1226,71
Ugovor za javnu nabavku i isporuku vatrogasne cisterne Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.09.2022 596407,50 Firing d.o.o., Visoko, 4218200320000
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasne cisterne Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.09.2022 596407,50
Obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom sa troškovima smještaja za vrijeme trajanja obuke 22 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.09.2022
Ugovor za javnu nabavku radnih vatrogasnih uniformi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.08.2022 175219,20 Uslužnost d.o.o., Sarajevo 4200043550008
Servis vatrogasnih aparata 22 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2022 5042,71 Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo 4200117260007
VHF Modem Motorola SLR 5500 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2022 4329,00 4329,00 Mibo Komunikacije d.o.o., 4200470540005
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke autodijelova 08/22 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.08.2022
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deviperacije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2022 480,00 Deratizacija d.o.o., Sarajevo 4202634820007
Ugovor za javnu nabavku kolektivnog osiguranja uposlenika 08/22 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.07.2022 985,80 Uniqa osiguranje d.d. Sarajevo 4200137020002
Treća izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu Plan nabavki 10.03.2022
Pregled i atestiranje elektro i gromobranskih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2022 4492,80 Maher d.o.o., Sarajevo 4200555370001
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radnih vatrogasnih uniformi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.08.2022 175219,20
Obavijest o nastavku postupka javne nabavke vatrogasne cisterne Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2022
Druga izmjena Plana nabavki za 2022. godinu Plan nabavki 10.03.2022
Servis hidraulične nadogradnje na motornim vozilima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2022 6985,09 Zulex d.o.o., Sarajevo 4200421410007
Atestiranje i upotrebne dozvole mašina, alata i rolo vrata Ugovaranje i realizacija 07.07.2022 2527,20 Monsun d.o.o. Lukavac 4209225320005
Ukupno po stranici 896.308,30 1.036.716,48 26.478,06