Pretraga

Ukupno 908
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Okvirni sporazum u postupku javne nabavke usluge za lot 3: Objava oglasa u dnevnim novinama na srpskom jeziku Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.04.2024 3147,30 NIGD Dnevne nezavisne novine d.o.o., Banja Luka 4400848860002
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: Osiguranje motornih vozila 04 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.04.2024
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: Internet i kablovska televizija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.04.2024
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: Iznajmljivanje prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanje radio komunikacijske i informacijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.04.2024
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba: Nabavka i isporuka autodijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.04.2024
Ugovor za javnu nabavke usluge: Kolektivno osiguranje uposlenika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.04.2024 14677,20 Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke usluge: Osiguranje motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.04.2024
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge: Objava oglasa u dnevnim novinama na srpskom jeziku lot 3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2024 3147,30
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge: Objava oglasa u dnevnim novinama na hrvatskom jeziku lot 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2024 4034,16
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge: Objava oglasa u dnevnim novinama na bosanskom jeziku lot 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2024
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge: Kolektivno osiguranje uposlenika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.03.2024 14677,20
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke lož ulja za zagrijavanje prostorija. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.03.2024
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: Nabavka i isporuka električne energije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.03.2024
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge. Objava oglasa u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.03.2024
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: Kolektivno osiguranje uposlenika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.03.2024
Ugovor za javnu nabavku roba: Termalna kamera Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 69591,60 Shot d.o.o. Zenica 4218126090005
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: Osiguranje motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ugovor za javnu nabavku roba: Gume za teretna i putnička vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2024 11115,00 Guma VP 200 d.o.o.Mostar 4228005400002
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba: Kompjuteri Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.02.2024
Ugovor za javnu nabavku poštanskih usluga Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 20.02.2024 3000,00 Javno preduzeće BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke poštanskih usluga Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Gume za teretna i putnička vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.02.2024 11115,00
Ugovor za javnu nabavku roba. Visokotlačna benzinska pumpa Ugovaranje i realizacija 12.10.2023 39890,00 Firing d.o.o. Visoko 4218200320000
Ugovor za javnu nabavku roba: Vatrogasna oprema za lot 3 - Vatrogasne potisne cijevi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11700,00 Financ d.o.o. Mostar 4227140660000
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Termalna kamera 01 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.01.2024 65591,60
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Vatrogasna oprema za lot 3 - Vatrogasne potisne cijevi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2023 11700,00
Ugovor za javnu nabavku roba. Olovni akumulatori Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.12.2023 7956,00 Kare d.o.o. Sarajevo 4200271040009
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba: Vatrogasna oprema za lot 2 - Vatrogasni izolacioni aparati i boce za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.12.2023
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba: Vatrogasna oprema za lot 1 - Vatrogasni opasači sa sjekiricom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.12.2023
Okvirni sporazum u postupku javne nabavke roba: Gorivo za motorna vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.12.2023 217944,08 Almy d.o.o. Zenica 4218149030000
Ugovor za javnu nabavku roba: Uniforme za lot 2 vatrogasne intervencijske uniforme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.12.2023 199935,45 Firing d.o.o. Visoko 4218200320000
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Olovni akumulatori Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.12.2023 7956,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Uniforme za lot 2: Vatrogasne intervencijske uniforme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.12.2023 199935,45
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba: Uniforme za lot 1: Uniforme za gorsku službu spašavanja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.12.2023
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Gorivo za motorna vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.12.2023 217944,09
Ugovor za javnu nabavku roba: Motorna vozila za lot 4: Terenska vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.11.2023 167280,00 Bunjo d.o.o., sarajevo 4200127900004
Ugovor za javnu nabavku usluge: Dezinsekcija objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2023 4860,00 JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba: Gume za teretna i putnička motorna vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.11.2023
Ugovor za javnu nabavku usluge: Obuka zaštite na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2023 3923,71
Ugovor za javnu nabavku roba: Oprema za spašavanje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.11.2023 100612,98 Aquabalkan d.o.o. Konjic, 4227748160000
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba: Olovni akumulatori Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2023
Ugovor za javnu nabavku roba: Mobilni komunikacijski centar veze Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.11.2023 469989,00 MIBO Komunikacije d.o.o. , Sarajevo 4200470540005
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba: Motorna vozila za lot 5 Putnička motorna vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2023
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba: Motorna vozila za lot 3 Vozila s pogonom na ćetiri točka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2023
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba: Motorna vozila za lot 2 Motorno vozilo suv Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba: Motorna vozila za lot 1 Sanitetsko vozilo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2023
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Motorna vozila za lot 4 Terenska vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.10.2023 167280,00
Ugovo za javnu nabavku roba: Kompjuteri Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.10.2023 36855,00 Inter-com d.o.o. zenica 4218087760006
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Termalna kamera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 51421,50
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba. Vatrogasna oprema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.09.2023
Ukupno po stranici 754.802,30 1.362.477,32 0,00