Pretraga

Ukupno 636
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Plamenik sa ekspanzionom posudom i pumpom za peć na lož ulje kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 2191,05 2191,05 Poliko-Internacional d.o.o., Sarajevo 4201234190008
Alat za mehaničku radionu kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 7014,59 7014,59 Crom BH d.o.o., Sarajevo 4201047320003
Zračni kompresor kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 4668,30 4668,30 Zulex d.o.o., Sarajevo 4200421410007
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke garažnih sekcionih vrata za vatrogasnu ispostavu Stup kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.12.2020 26254,80
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke prikolice dvoosovinske kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.12.2020 12285,00
Cisterna za gorivo sa pumpnim automatom za istakanje goriva kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 4914,00 4914,00 Euro-Sell d.o.o., Jelah 4218812950002
Laptopi kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 6961,50 6961,50 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
Usisivač i mašine za pranje vozila kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 4155,00 4155,00 Kamer Commerce d.o.o., 4200086440001
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke traktor sa pripadajućom opremom kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.12.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke prikolice kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.12.2020
Klimatizacijski uređaji kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2020 4400,00 4400,00 Adal Electronic d.o.o. Breza 4218974930005
Hidraulična i ulja za podmazivanje kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2020 2337,66 2337,66 Autoelektra d.o.o., Sarajevo 4200234140004
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke garažna sekciona vrata sa montažom i ugradnjom kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.12.2020
Treća izmjena/dopuna Plana nabavki za 2020. godinu kucz Plan nabavki 08.05.2020
Sporazumni raskid ugovora za javnu nabavku radova na adaptaciji dispečerskog centra kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.12.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke motornih sanki za snijeg sa pratećom opremom kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.11.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnih mlaznica i nastavaka za pjenu kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.11.2020
Odluka o poništenju postupka javne nabavke terenskog vatrogasnog vozila kucz 01 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.11.2020
Ugovor za javnu nabavku vatrogasnih zaštitnih rukavica kucz Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.11.2020 39288,60 39288,60 Firing d.o.o., Visoko 4218200320000
Servis vatrogasnog vozila man kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 2408,16 2408,16 Kam i Bus d.o.o., Sarajevo 4218808920000
Odluka o poništenju postupka javne nabavke kombinovano vatrogasno vozilo cisterna kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasnih zaštitnih rukavica kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2020 39288,60
Ugovor za javnu nabavku i isporuku guma za teška i laka vozila kucz Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.10.2020 18547,07 18547,07 Guma M d.o.o., Mostar 4227111640008
Ugovor za javnu nabavku pjenila za gašenje plamena kucz Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.10.2020 11303,37 11303,37 Pastor M d.o.o., Mostar 4227693590000
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke terenskog vatrogasnog vozila kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2020
Odluka o poništenju postupka javne nabavke vatrogasnih zaštinih kaciga kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnih zaštitnih rukavica kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.10.2020
Periodični ljekarski pregled uposlenika kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2020 5810,00 57050,00 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika mup-a Kantona Sarajevo
Oprema za spašavanje sa vertikalnog transporta kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 7019,76 7019,76 ABC Sporting d.o.o. Banja Luka 4022925600003
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke guma za teška i laka vozila kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.09.2020 18547,07
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pjenila za gašenje plamena kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.09.2020 11303,37
Obavijest o odbijanju žalbe u postupku javne nabavke vatrogasne opreme za lot 1 kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.09.2020
Odluka o poništenju postupka javne nabavke vatrogasnih zaštitnih rukavica kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.09.2020
Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluge Obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.09.2020
Usluge obnove elektroinstalacija u vatrogasnoj ispostavi Stup kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 5791,50 5791,50 Sempo d.o.o., Sarajevo 4300196280004
Ugovor o nabavci i isporuci vatrogasne opreme za lot 3. Vatrogasne armature, alat i oprema kucz Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.09.2020 33549,75 33549,75 Finanac d.o.o. Mostar 4200665390008
Ugovor o nabavci i isporuci vatrogasne opreme za lot 2. Vatrogasne potisne cijevi kucz Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.09.2020 26863,20 26863,20 Financ d.o.o. Mostar 4227140660000
Odluka o poništenju postupka javne nabavke terenskog vatrogasnog vozila kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.09.2020
Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke pumpe velikog kapaciteta kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kombinovanog vatrogasnog vozila cisterne kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.09.2020
Ugovor za javnu nabavku profesionalne mašine za veš kucz Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.08.2020 74790,00 74790,00 Elda Lux d.o.o. Laktaši 402810610005
Elektrooprema za obnavljanje ormara za struju kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2020 6983,50 6983,50 Elektro centar d.o.o.4227043970002 Čitluk
Druga izmjena i dopuna Plana nabavki za 2020 godinu kucz Plan nabavki 04.09.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke guma za teška i laka vozila kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.09.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke terenskog vatrogasnog vozila kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.08.2020
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke vatrogasne zaštitne kacige kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.08.2020
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke vatrogasne opreme za lot 1. vatrogasne mlaznice i nastavci za pjenu kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.08.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke pjene za gašenje plamena kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.08.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnih zaštitnih kaciga kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.08.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 3. vatrogasne armature, alat i oprema u postupku javne nabavke vatrogasne opreme kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.08.2020 33549,75
Ukupno po stranici 141.228,59 268.997,01 320.237,01