Pretraga

Ukupno 645
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Četvrta izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 04.07.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku sukcesivne nabavke i isporuke auto dijelova za putniča vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.07.2018
Odluka o poništenju odluke o izboru drugorangiranog ponuđača i potvrđivanju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke auto dijelova za LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.07.2018
Odluka o poništenju postupka iz 2016 godine za javnu nabavku dvije auto cisterne za vodu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.07.2018
Nabavka kompjutera i printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 5589,56 5589,56 ALF OM d.o.o. 4400810890048 Banja Luka PJ I.Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke radne obuće za vatrogasce Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.06.2018
Treća izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 13.06.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke auto dijelova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2018
Nabavka tonera za laserske štampače i fotokopirne mašine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 2730,08 2730,08 ALF OM d.o.o. 4400810890048 Banja Luka, Poslovna jedinica I.Sarajevo
Druga izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 29.05.2018
Nabavka cisterne sa pumpnim automatom za istakanje goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 5440,50 5440,50 Euro-Sell d.o.o. Jelah-Tešanj 4218812950002
Nabavka materijala za higijenu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 3344,19 3344,19 SEFO d.o.o. Sarajevo 4200215860004
Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku i isporuku autodijelova za teretna vozila i radne mašine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.05.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke dvije auto cisterne za pitku vodu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2018 295000,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke isporuke i instalacije atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2018 105183,00
Nabavka usluge održavanja i popravaka vatrogasnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 3659,76 2913,90 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo 4200117260007
Ugovor za javnu nabavku usluge obaveznog osiguranja vozila vozača i putnika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.05.2018 10324,00 9447,60 Sarajevo osiguranje DD Sarajevo 4200326930001
Obavijest o nastavku postupka javne nabavke obavezno osiguranje vozila vozača i putnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.05.2018
Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 5415,17 4456,90 Autocentar BH 4200437090002
Obavijest o nastavku postupka javne nabavke atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.04.2018
Odluka o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.04.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke auto dijelova za LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2018
Obavijest o nastavku postupka javne nabavke dvije auto cisterne za pitku vodu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.04.2018
Nabavka hidrauličnih i crijeva visokog pritiska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2018 1700,00 1657,70 HANSA FLEX d.o.o. Mostar P.J. Sarajevo 4227202790002
Odluka o poništenju postupka javne nabavke auto dijelova za LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.04.2018
Nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2018 4069,95 4069,95 Avdić A d.o.o. 4200601070000
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke usluge obavezno osiguranje vozila vozača i putnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.03.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke auto dijelova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.03.2018
Prva izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 28.02.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge osiguranja vozila vozača i putnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2018 10324,40
Ugovor za javnu nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.03.2018 7459,20 7459,20 Sarajevo osiguranje DD Sarajevo 4200326930001
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke isporuke i instalacije atomskog apsorpcionog spektrometra Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.03.2018
Nabavka usluge servisiranja za putnička vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 7020,00 4524,07 Guma M d.o.o. Mostar podružnica Sarajevo 422711640016
Nabavka vulkanizerskih usluga za putnička i teretna vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 2340,00 275,37 Guma M d.o.o. Mostar podružnica Sarajevo 422711640016
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge osiguranja vozila vozača i putnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.03.2018
Plan nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 28.02.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.02.2018 7459,20
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke dvije auto cisterne za pitku vodu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke isporuke i instalacije atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2018 128641,50
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.02.2018
Ugovor za javnu nabavku intervencijskih vatrogasnih uniformi i intervencijskih vatrogasnih čizama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.01.2018 387200,00 387200,00 Firing d.o.o. Visoko 4218200320000
Ugovor za javnu nabavku isporuku i instalaciju opreme za videonadzor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.01.2018 17160,39 17160,39 Maxec d.o.o. Živinice 4210290760002
Obavijest o nastavku postupka javne nabavke i instalacije opreme za videonadzor Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.01.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke intervencijske vatrogasne uniforme i intervencijske vatrogasne čizme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2018 453024,00
Obavijest o nastavku postupka javne nabavke apsorpcionog spektrometra sa plamenom grafitnom i hidridnom tehnikom i izmjeni dijela tenderske dokumentacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.01.2018
Ugovor za javnu nabavku vatrogasnog tehničkog vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.10.2017 663000,00 775778,01 Konzorcij Webo Maribor, Hidraulika Kurelja, Euro GV i Eko-Bel
Nabavka interventnih auto dijelova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 6998,94 6998,94 Sinhron d.o.o. 4200012080003 Sarajevo
Nabavka veš mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 1533,87 1533,87 Omega d.o.o. 4209362230005 Živinice
Okvirni sporazum za javnu nabavku goriva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.12.2017 149100,00 Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo-Vogošča, 4200999090005
Nabavka audiovizuelne opreme i foto aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 7005,02 7005,02 Imtec d.o.o. Sarajevo 200918780002
Ukupno po stranici 999.632,10 1.291.090,63 1.247.585,25