Pretraga

Ukupno 920
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnih mlaznica i nastavaka za pjenu kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.11.2020
Odluka o poništenju postupka javne nabavke terenskog vatrogasnog vozila kucz 01 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.11.2020
Ugovor za javnu nabavku vatrogasnih zaštitnih rukavica kucz Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.11.2020 39288,60 39288,60 Firing d.o.o., Visoko 4218200320000
Servis vatrogasnog vozila man kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 2408,16 2408,16 Kam i Bus d.o.o., Sarajevo 4218808920000
Odluka o poništenju postupka javne nabavke kombinovano vatrogasno vozilo cisterna kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasnih zaštitnih rukavica kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2020 39288,60
Ugovor za javnu nabavku i isporuku guma za teška i laka vozila kucz Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.10.2020 18547,07 18547,07 Guma M d.o.o., Mostar 4227111640008
Ugovor za javnu nabavku pjenila za gašenje plamena kucz Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.10.2020 11303,37 11303,37 Pastor M d.o.o., Mostar 4227693590000
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke terenskog vatrogasnog vozila kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2020
Odluka o poništenju postupka javne nabavke vatrogasnih zaštinih kaciga kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnih zaštitnih rukavica kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.10.2020
Periodični ljekarski pregled uposlenika kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2020 5810,00 57050,00 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika mup-a Kantona Sarajevo
Oprema za spašavanje sa vertikalnog transporta kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2020 7019,76 7019,76 ABC Sporting d.o.o. Banja Luka 4022925600003
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke guma za teška i laka vozila kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.09.2020 18547,07
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pjenila za gašenje plamena kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.09.2020 11303,37
Obavijest o odbijanju žalbe u postupku javne nabavke vatrogasne opreme za lot 1 kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.09.2020
Odluka o poništenju postupka javne nabavke vatrogasnih zaštitnih rukavica kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.09.2020
Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluge Obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.09.2020
Usluge obnove elektroinstalacija u vatrogasnoj ispostavi Stup kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 5791,50 5791,50 Sempo d.o.o., Sarajevo 4300196280004
Ugovor o nabavci i isporuci vatrogasne opreme za lot 3. Vatrogasne armature, alat i oprema kucz Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.09.2020 33549,75 33549,75 Finanac d.o.o. Mostar 4200665390008
Ugovor o nabavci i isporuci vatrogasne opreme za lot 2. Vatrogasne potisne cijevi kucz Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.09.2020 26863,20 26863,20 Financ d.o.o. Mostar 4227140660000
Odluka o poništenju postupka javne nabavke terenskog vatrogasnog vozila kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.09.2020
Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke pumpe velikog kapaciteta kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kombinovanog vatrogasnog vozila cisterne kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.09.2020
Ugovor za javnu nabavku profesionalne mašine za veš kucz Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.08.2020 74790,00 74790,00 Elda Lux d.o.o. Laktaši 402810610005
Elektrooprema za obnavljanje ormara za struju kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2020 6983,50 6983,50 Elektro centar d.o.o.4227043970002 Čitluk
Druga izmjena i dopuna Plana nabavki za 2020 godinu kucz Plan nabavki 04.09.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke guma za teška i laka vozila kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.09.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke terenskog vatrogasnog vozila kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.08.2020
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke vatrogasne zaštitne kacige kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.08.2020
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke vatrogasne opreme za lot 1. vatrogasne mlaznice i nastavci za pjenu kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.08.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke pjene za gašenje plamena kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.08.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnih zaštitnih kaciga kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.08.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 3. vatrogasne armature, alat i oprema u postupku javne nabavke vatrogasne opreme kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.08.2020 33549,75
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 2. - vatrogasne potisne cijevi u postupku javne nabavke vatrogasne opreme kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.08.2020 26863,20
Odluka o poništenju Lot-a 1. - vatrogasne mlaznice i nastavci za pjenu u postupku javne nabavke vatrogasne opreme kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.08.2020
Nabavka tonera kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2020 2338,00 2338,00 Imtec d.o.o., Ilijaš 4200918780002
Obavijest o obustavljanju postupka kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.08.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke profesionalne mašine za veš kucz 01 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.08.2020 74880,00
Ugovor za javnu nabavku autodijelova kucz Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.08.2020 7020,82 7020,82 Interauto d.o.o., Sarajevo 4200204580000
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasnih zaštitnih rukavica kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.07.2020 42120,00
Rješenje o djelimičnom usvajanju žalbe u postupku javne nabavke profesionalne mašine za veš kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.07.2020
Ugovor za javnu nabavku radova na adaptaciji prostorije dispečerskog centra kucz Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.07.2020 33930,00 Sela d.o.o. Sarajevo 4200502250004
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke autodijelova kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2020 7020,82
Okvirni sporazum o pružanju usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme kucz Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.07.2020 78624,00 Mibo komunikacije d.o.o., Sarajevo 4200470540005
Klimatizacijski uređaji kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2020 2588,80 2588,80 VD Mašinske instalacije d.o.o., Ilidža 4200546030001
Dezinfekcija, dezinsekcija, deviperacija i deratizacija objekata kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2020 2592,72 Eko Tim d.o.o., Sarajevo 4201793500009
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke profesionalne mašine za veš kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.07.2020 39042,90
Televizor sa nosačem kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2020 1999,90 1999,90 Tehno-Mag d.o.o.Orašje 4254026420004
Vatrogasne zaštitne rukavice kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.07.2020
Ukupno po stranici 292.615,71 361.449,15 297.542,43