Kontakti

UPRAVA

Adresa: Sarajevo, Fehima efendije Čurčića 1
Tel: +387(0)33 257-335
+387(0)33 257-330

Fax: +387(0)33 257-336

DIREKTOR
Dženan Brkanić
Tel: +387(0)33 257-335
+387(0)33 257-337
+387(0)33 257-330

SEKRETAR UPRAVE
Mirela Alihodžić
Tel: +387(0)33 257-335
+387(0)33 257-330

KANTONALNI OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Tel: kratki kod 121;
+387(0)33 556-670
+387(0)33 556-672

Fax: +387(0)33 556-671

DISPEČERSKI CENTAR PVJ
Adresa: Sarajevo, Fehima efendije Čurčića 1
Tel: kratki kod 123
+387(0)33 257-330
+387(0)33 257-336

SEKTOR ZA MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

POMOĆNIK DIREKTORA ZA MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Adresa: Sarajevo, Briješćanka bb
Mirsad Medić
Tel: +387(0)33 261-040
Fax: +387(0)33 261-040

SEKTOR ZA NORMATIVNO PRAVNE I PERSONALNE POSLOVE

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NORMATIVNO PRAVNE I PERSONALNE POSLOVE
Adresa: Sarajevo, Fehima efendije Čurčića 1
Elma Bećirović
Tel: +387(0)33 257-338

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE

POMOĆNIK DIREKTORA ZA EKONOMSKE POSLOVE
Adresa: Sarajevo, Fehima efendije Čurčića 1
Eldina Banda
Tel: +387(0)33 257-335
+387(0)33 257-330

SEKTOR ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVO

POMOĆNIK DIREKTORA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVO
Adresa: Sarajevo, Fehima efendije Čurčića 1
Nijaz Vatrić
Tel: +387(0)33 257-331
+387(0)33 454-134

ODJELJENJE ZA VATROGASTVO

Adresa: Sarajevo, Fehima efendije Čurčića 1
Tel: +387(0)33 257-331
Fax: +387(0)33 257-336

INSPEKTORAT

Glavni kantonalni inspektor civilne zaštite
Adresa: Sarajevo, Hamida Dizdara 1
Kenan Kapo
Tel: +387(0)33 560-454
Fax: +387(0)33 560-454