Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke guma za teška i laka vozila kucz

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
30.09.2020
JRN/CPV: 
34350000 Gume za teška i laka vozila
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
20000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 

282-7-1-59-3-31/20

Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
3
Ostale ponude firmi: 
Unitrade d.o.o. i Total Trade d.o.o.
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
18547,07
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Guma M d.o.o.
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020