Profesionalna vatrogasna jedinica

 

Nadležnost Profesionalne vatrogasne jedinice
 

Profesionalna vatrogasna jedinica vrši poslove koji se odnose na:

a) sve stručne poslove na pripreme i provođenje svih preventivnih i represivnih mjera iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području Kantona;

b) pokreće aktivnosti i učestvuje u izradi temeljnih planskih dokumenata koji se odnose na oblast zaštite od požara i vatrogastva, a koji su u nadležnosti Uprave;

c) izrađuje plan protivpožarne zaštite Kantonalne uprave civilne zaštite i poduzima odgovarajuće mjere na primjeni tog plana;

d) učestvuje u planiranju potrebnog broja vatrogasnih organizacija u općinama, njihove tehničke opremljenosti, broja vatrogasaca i njihove kvalifikacione strukture, kao i druga pitanja koja se odnose na organizirano osposobljavanje vatrogasnih jedinica za zaštitu od požara;

e) vrši koordinaciju akcija gašenja požara i spašavanja, te rukovođenje akcijama gašenja požara i spašavanju u slučajevima kad isti zahvati područje dvije ili više općina, u slučaju proglašenja stanja prirodne nesreće ili stanja nesreće na području Kantona;

f) učestvuje u izradi svih propisa iz nadležnosti Sektora;

g) učestvuje u pitanjima obuke iz nadležnosti Sektora;

h) prati stanje i vrši promjene vezano za standardizaciju vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara;

i) učestvuje u izradi plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora u saradnji sa nadležnim tijelima i drugim institucijama;

j) prikuplja i obrađuje podatke iz oblasti vatrogastva (požarne, tehničke i akcidentne intervencije), na području Kantona, kao i druge podatke potrebne za rad i djelovanje Sektora i na temelju tih podataka izrađuje analize, izvještaje i druge materijale sa odgovarajućim prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih nepravilnosti;

k) ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama (vatrogasni savezi, vatrogasna društva, gorska služba spašavanja, ronioci, speleolozi, izviđači, gorani i dr.) u pitanjima obuke za potrebe zaštite od požara;

l) izrađuje operativne planove i elaborate za vježbe u oblasti zaštite od požara i vatrogastva i koordinira tim aktivnostima;

m) poduzima mjere da se osiguraju materijalno-tehnička sredstva i operativno-nastavni uvjeti za provođenje programa obuke iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području Kantona i u tim pitanjima ostvaruju odgovarajuću suradnju s tijelima civilne zaštite općina;

n) vrši i druge poslove zaštite od požara i vatrogastva koji se Zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Upravi;

o) učestvuje u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara i drugih nezgoda;

p) učestvuje u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i drugim prirodnim nepogodama i vršenju drugih poslova, odnosno zadataka utvrđenih Planom zaštite od požara Kantona Sarajeva (u daljem tekstu Plan);

r) opravlja i servisira vatrogasna vozila, motorne pumpe i ostalu vatrogasnu opremu za sopstvene potrebe;

s) obavlja protivpožarnih obezbjeđenja i pružanje drugih usluga svojim vozilima i tehnikom za treća lica,

t) organizuje kurseve-seminare za stručnu obuku i osposobljavanje radnika iz oblasti zaštite od požara,

u) vrši poslove stručno-praktične obuke uposlenika u privrednim subjektima i građana iz oblasti zaštite od požara, po utvrđenom programu;

v) pruža stručnu pomoć organizacijama, preduzećima, drugim pravnim licima i samostalnim privrednicima radi otklanjanja nedostataka iz zaštite od požara u njihovim objektima i vršenju protivpožarnog obezbjeđenja objekata;

z) učestvuje u radu stručnih komisija po pitanju iz protivpožarne zaštite.

 

Nadležnosti Prve vatrogasne čete i Druge vatrogasne čete

(1) Prva vatrogasna četa i Druga vatrogasna četa obavljaju slijedeće poslove i zadatke:

a) vrši sve stručne poslove koji se odnose na pripreme i provođenje svih mjera iz oblasti vatrogastva na području Kantona;

b) pokreće aktivnosti i učestvuje u izradi temeljnih planskih dokumenata koji se odnose na oblast vatrogastva, a koji su u nadležnosti Uprave;

c) vrši koordinaciju, usmjeravanje i vođenje akcije gašenja požara u slučajevima kad isti zahvati područje dvije ili više općina, u slučaju proglašenja stanja prirodne nesreće ili nesreće na području Kantona;

d) učestvuje u izradi svih propisa iz nadležnosti Sektora;

e) sudjeluje u pitanjima obuke iz nadležnosti Sektora;

f) prati stanje vezano za standardizaciju vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara;

g) učestvuje u izradi plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora u suradnji sa nadležnim tijelima i drugim institucijama;

h) prikuplja i obrađuje podatke iz oblasti vatrogastva (požarne i tehničke intervencije), na području Kantona, kao i druge podatke potrebne za rad i djelovanje Sektora i na temelju tih podataka izrađuje analize, izvještaje i druge materijale sa odgovarajućim prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih nepravilnosti;

i) ostvaruje suradnju s nevladinim organizacijama (vatrogasni savezi, vatrogasna društva, gorska služba spašavanja, ronioci, speleolozi, izviđači, gorani i dr.) u pitanjima obuke za potrebe zaštite od požara;

j) izrađuje operativne planove i elaborate za vježbe u oblasti zaštite od požara i vatrogastva i koordinira tim aktivnostima;

k) poduzima mjere da se osiguraju materijalno-tehnička sredstva i operativno-nastavni uvjeti za provođenje programa obuke vatrogasaca;

l) učestvuje u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara i drugih nezgoda;

m) učestvuje u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i drugim prirodnim nepogodama i vršenju drugih poslova, odnosno zadataka utvrđenih Planom zaštite od požara Kantona Sarajeva (u daljem tekstu Plan);

n) vrši vatrogasno obezbjeđenje letilišta i objekata Međunarodnog aerodroma Sarajevo;

o) opravlja i servisira vatrogasna vozila, motorne pumpe, vatrogasne izolacione aparate i ostalu vatrogasnu opremu za sopstvene potrebe;

p) obavlja protivpožarna obezbjeđenja i pruža druge usluge svojim vozilima i tehnikom za treća lica;

r) organizuje kurseve-seminare za stručnu obuku i osposobljavanje radnika iz oblasti zaštite od požara;

s) vrši poslove stručno-praktične obuke radnih ljudi i građana iz oblasti vatrogastva, po utvrđenom programu;

t) pruža stručnu pomoć organizacijama, preduzećima, drugim pravnim licima i samostalnim privrednicima radi otklanjanja nedostataka iz zaštite od požara u njihovim objektima i vršenju protivpožarnog obezbjeđenja objekata;

u) učestvuje u radu stručnih komisija po pitanju iz protivpožarne zaštite;

v) vrši i druge poslove zaštite od požara i vatrogastva koji se Zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Upravi.

(2) Prva vatrogasna četa obavlja poslove na području sljedećih ispostava:

a) Ispostava Centar;

b) Ispostava Stari Grad;

c) Ispostava Vogošća;

d) Ispostava Ilijaš;

e) Ispostava Novo Sarajevo.

(3) Druga vatrogasna četa obavlja poslove na područje djelovanja sljedećih ispostava:

a) Ispostava Ilidža;

b) Ispostava Novi Grad;

c) Ispostava Hadžići;

d) Ispostava Trnovo;

e) Ispostava Aerodrom.

Nadležnosti Treće vatrogasne čete

(1) Treća vatrogasna četa obavlja slijedeće poslove i zadatke:

a) vrši sve stručne poslove koji se odnose na pripreme i provođenje svih preventivnih i represivnih mjera iz oblasti zaštite od požara na području Kantona;

b) pokreće aktivnosti i učestvuje u izradi temeljnih planskih dokumenata koji se odnose na oblast zaštite od požara i vatrogastva, a koji su u nadležnosti Uprave;

c) izrađuje plan protivpožarne zaštite Kantonalne uprave civilne zaštite i poduzima odgovarajuće mjere na primjeni tog plana;

d) učestvuje u planiranju potrebnog broja vatrogasnih organizacija, u općinama njihove tehničke opremljenosti, broja vatrogasaca i njihove kvalifikacione strukture, kao i druga pitanja koja se odnose na organizirano osposobljavanje vatrogasnih jedinica za zaštitu od požara;

e) učestvuje u izradi svih propisa iz nadležnosti Sektora;

f) učestvuje u pitanjima obuke iz nadležnosti Sektora;

g) ostvaruje saradnju s nevladinim organizacijama (vatrogasni savezi, vatrogasna društva, gorska služba spašavanja, ronioci, speleolozi, izviđači, gorani i dr.) u pitanjima obuke za potrebe zaštite od požara;

h) izrađuje operativne planove i elaborate za vježbe u oblasti zaštite od požara i vatrogastva i koordinira tim aktivnostima;

i) poduzima mjere da se osiguraju materijalno-tehnička sredstva i operativno-nastavni uvjeti za provođenje programa obuke iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području Kantona i u tim pitanjima ostvaruju odgovarajuću suradnju s tijelima civilne zaštite općina;

j) vrši i druge poslove zaštite od požara i vatrogastva koji se Zakonom i drugim propisima stave u mjerodavnost Upravi;

k) učestvuje u radu stručnih komisija po pitanju iz protivpožarne zaštite.

(2) Treća vatrogasna četa obavlja poslove Sektora na području djelovanja Prve i Druge vatrogasne čete.