Pretraga

Ukupno 920
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Prva izmjena/dopuna Plana nabavki za 2020. godinu kucz Plan nabavki 13.07.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasne opreme kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2020
Izrada vatrogasnih identifikacijskih iskaznica kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2020 1511,64 1511,64 Harysoft o.d. 43017828900004
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.07.2020 78624,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke autodijelova kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.07.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na adaptaciji prostorije dispečerskog centra kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.07.2020 33930,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke profesionalne mašine za pranje veša kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.06.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na adaptaciji prostorije dispečerskog centra profesionalne vatrogasne brigade kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2020
Crijeva visokog pritiska, armatura, spojnica i nastavaka kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2020 2925,00 Zulex d.o.o., Sarajevo 4200421410007
Higijenski materijal kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2020 4392,41 4392,41 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
Kancelarijski materijal kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2020 5047,27 4934,14 R&S d.o.o. 4200056290005
Vatrogasne uniforme za šumske požare kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2020 7012,98 7012,98 Vatro-promet d.o.o. 403700640002 Banja Luka
Usluga servisiranja aparata kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2020 5297,76 Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo 4200665390008
Vulkanizerske usluge kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2020 1755,00 TSP Euroguma d.o.o., Sarajevo 4200827630008
Okvirni sporazum za nabavku i isporuku dizel goriva EURO - DSL EN 590 - EURO 5 i benzin BMB 95- BAS EN 228 Premium-bezolovni benzin 95 kucz Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.05.2020 168480,00 Green Oil d.o.o. Sarajevo 4200851420006
Usluga tehničkog pregleda motornih vozila kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2020 4790,69 Agram d.d. 4272097340000 Ljubuški
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.05.2020
Plan nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 08.05.2020
Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 08.05.2020
Ugovor za javnu nabavku usluge osiguranja motornih vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.05.2020 12231,26 Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo 4200213140004
Ugovor za javnu nabavku i isporuku sredstva za sanitarno tretiranje javnih površina u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.04.2020 35380,80 35380,80 Grafikon d.o.o., Sarajevo 4200251660003
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sredstva za sanitarno tretiranje javnih površina u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 28.04.2020 35380,80
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sanitarnog sredstva Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 27.04.2020
Tenderska dokumentacija za nabavku sanitarnog sredstva Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 27.04.2020
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku sanitarnog sredstva Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 27.04.2020
Informacija o namjeri pokretanja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 27.04.2020
Ugovor za javnu nabavku zaštitnog medicinskog materijala Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.04.2020 311186,07 311186,07 Zefarm d.o.o. 4218025060008 Zenica
Ugovor za postupak javne nabavke prevoza osoba sa graničnih prelaza do karantena na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.04.2020 50000,00 Centrotrans - Eurolines d.d. Sarajevo 4200153220003
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke prevoza osoba sa graničnih prelaza do karantena na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 10.04.2020 49959,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke zaštitnog medicinskog materijala Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 14.04.2020 311186,07
Nabavka usluge printanja/kopiranja/skeniranja uz najam (zakup) multifunkcijskih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2020 6458,40 6458,40 Racional d.o.o., Sarajevo 4200012750009
Ugovor za javnu nabavku jednokratnih zaštitnih rukavica prema izuzeću od odredbi Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.04.2020 4855,50 4855,50 Hercegovinalijek d.o.o. Mostar 4227015090005
Ugovor za javnu nabavku auto-dijelova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.04.2020 753,39 753,39 Autoelektra d.o.o., Sarajevo 4200234140004
Tenderska dokumentacija za nabavku medicinskog materijala Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.04.2020
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku medicinskog materijala Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.04.2020
Informacija o namjeri pokretanja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.04.2020
Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku medicinskog materijala Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.04.2020
Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez obavještenja sa jednim ponuđačem za nabavku neophodnog medicinskog materijala Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 08.04.2020
Ugovor za javnu nabavku usluge smještaja osoba koja ne poštuju mjeru izolacije prema izuzeću od odredbi Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.04.2020 23400,00 J.U. Studentski centar Sarajevo 4200458760008
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge smještaja osoba koja ne poštuju mjeru prinudne izolacije prema izuzeću od odredbi Zakona o javnim nabavkama Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.04.2020
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku medicinskog materijala Pokretanje i tok postupka 06.04.2020
Informacija o namjeri pokretanja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.04.2020
Tenderska dokumentacija za nabavku medicinskog materijala Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.04.2020
Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku medicinskog materijala Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.04.2020
Ugovor za javnu nabavku sredstava za dezinfekciju prema izuzeću od odredbi Zakona o javnim nabavkama kucz Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.04.2020 10834,20 10834,20 Bosnalijek, Sarajevo 4200598340009
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke goriva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2020 168480,00
Ugovor za javnu nabavku usluge kolektivnog osiguranja uposlenika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.03.2020 9989,37 9989,37 Sarajevo osiguranje, Sarajevo 4200326930001
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sredstava za dezinfekciju prema izuzeću od odredbi Zakona o javnim nabavkama Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.03.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke jednokratnih zaštitnih rukavica prema izuzeću od odredbi Zakona o javnim nabavkama Pokretanje i tok postupka 20.03.2020
Ugovor za javnu nabavku vreća za preminule prema izuzeću od odredbi Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.03.2020 9313,20 9313,20 Gracia d.o.o. Tuzla 4209255400003
Ukupno po stranici 677.559,87 675.614,94 406.622,10