Pretraga

Ukupno 651
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Obavijest o nastavku postupka javne nabavke apsorpcionog spektrometra sa plamenom grafitnom i hidridnom tehnikom i izmjeni dijela tenderske dokumentacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.01.2018
Ugovor za javnu nabavku vatrogasnog tehničkog vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.10.2017 663000,00 775778,01 Konzorcij Webo Maribor, Hidraulika Kurelja, Euro GV i Eko-Bel
Nabavka interventnih auto dijelova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 6998,94 6998,94 Sinhron d.o.o. 4200012080003 Sarajevo
Nabavka veš mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 1533,87 1533,87 Omega d.o.o. 4209362230005 Živinice
Okvirni sporazum za javnu nabavku goriva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.12.2017 149100,00 Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo-Vogošča, 4200999090005
Nabavka audiovizuelne opreme i foto aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 7005,02 7005,02 Imtec d.o.o. Sarajevo 200918780002
Nabavka zidnih kalendara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 629,92 629,92 UDRUŽENJE OBRAZOVANJE GRADI BOSNU I HERCEGOVINU 200346610003 Sarajevo
Nabavka kancelarijske stolice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2017 444,60 444,60 R&S d.o.o. Vogošća-Sarajevo 200056290005
Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke videonadzora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.12.2017 17160,39
Okvirni sporazum za nabavku usluge obuke za gašenje zapaljivih tečnosti pod pritiskom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.11.2017 46592,65 43673,68 Fraport Slovenija d.o.o. Fraport Aviation Academy SI12574856 Brnik
Ugovor za javnu nabavku garderobnih ormara za vatrogasce Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.11.2017 41504,58 41504,58 DOO Derby Trade 4600044980004 Brčko
Ugovor za javnu nabavku motornog kombi fozila- furgon Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.11.2017 44024,27 44024,27 Verano Motors d.o.o. 4400831540004 Banja Luka
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.11.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2017
Nabavka usluge servisiranja transformatora za starter auta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2017 460,00 460,00 OR ELEKTRO SERVIS MIRSO
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke intervencijskih vatrogasnih uniformi i intervencijskih vatrogasnih čizama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2017
Treća izmjena i dopuna plana nabavki Plan nabavki 10.11.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke isporuke i instalacije opreme za videonadzor Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.11.2017
Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme i potrepština Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.11.2017
Ugovor za nabavku i isporuku dva motorna vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.10.2017 41399,60 41399,60 Guma M d.o.o. Mostar 4227111640008
Nabavka usluge servisa za motorno vozilo marke Ford Focus Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2017 2926,65 213,20 Grand Automotive d.o.o. Sarajevo 4202184950002
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku garderobnih ormara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2017 41504,58
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke dva motorna vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.10.2017 41399,60
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke motornog kombi vozila - furgon Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.10.2017 44024,27
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke goriva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.10.2017 149100,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme i potrepština Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.10.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabvke usluge-obuka za gašenje zapaljivih tekučina pod pritiskom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.10.2017 46592,65
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke motornog kombi vozila - furgon Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.10.2017
Tenderska dokumentacija za nabavku usluge- obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge-obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2017
Druga izmjena i dopuna plana nabavki za 2017 godinu Plan nabavki 06.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke garderobnih ormara za vatrogasce Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2017
Nabavka i ugradnja plamenika za peći na lož ulje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2017 6466,59 6466,59 Weishaupt d.o.o. Sarajevo 4201189970005
Ugovor o nabavci isporuci montaži instalaciji i puštanju u rad IP telefonske centrale sa pripadajućom opremom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.09.2017 50299,47 50299,47 MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 4200470540005
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke dva motorna vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.09.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke naftnih derivata-goriva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.09.2017
Ugovor o nabavci i isporuci sanitetskog vozila sa pripremom za ugradnju kardiomobila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.09.2017 58055,40 58055,40 Verano Motors d.o.o. Banja Luka 4400831540004
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku isporuku i instalaciju IP telefonske centrale sa pripadajučom opremom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2017 50299,47
Nabavka usluge servisiranja kompresora za komprimirani zrak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2017 6580,33 6580,33 Teve Varnost Elektronika 4218101930009 Visoko
Nabavka usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje krovne konstrukcije na objektu vatrogasne ispostave Vogošća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2017 4563,00 4563,00 Dream Design d.o.o. 4201730090005
Nabavka usluge dezinfekcije dezinsekcije deratizacije i deviperacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 804,96 804,96 Sani Tox d.o.o.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasnog tehničkog vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.09.2017 663000,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke IP telefonske centrale sa pripadajućom opremom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sanitetskog vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.08.2017 58055,40
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke dvije auto-cisterne Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.08.2017
Ugovor za nabavku opreme za spašavanje i za krizne situacije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.06.2017 49867,29 49867,29 Aqva Balkan 4227748160000 Konjic
Ugovor za nabavku auto dijelova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.07.2017 34940,29 34940,29 Sinhron d.o.o. Sarajevo 4200012080003
Okvirni sporazum za nabavku lož ulja extra lako (LUEL) BAS 1002 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.08.2017 141960,00 140952,74 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo,4200999090005
Ukupno po stranici 1.111.136,36 1.359.157,43 1.316.195,76