Pretraga

Ukupno 651
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Nabavka građevinskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2017 7018,88 7018,88 Senigor d.o.o. 4200909100007 Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke i isporuke auto dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.07.2017 39940,29
Odluka o pokretanju postupka nabavke i isporuke sanitetskog vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnog tehničkog vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.07.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke auto dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.06.2017
Prva izmjena i dopuna plana nabavki za 2017 godinu Plan nabavki 28.02.2017
Nabavka usluge periodičnog pregleda i ispitivanja instalacija, mašina, alata i drugih uređaja na mehanizovani pogon Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 6850,35 6850,35 Firing d.o.o. Visoko 4218200320000
Nabavka advokatskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2017 6000,00 720,00 ADVOKATSKA KANCELARIJA DŽENITA HOMARAC 4302491600005
Odluka o poništenju postupka javne nabavke agregata za zavarivanje jačih konstrukcija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2017
Nabavka usluge atestiranja vatrogasnih vozila sa hidraulikom za rad na visini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2017 1345,50 1345,50 INPROZ d.o.o. 4209193450009
Ugovor za nabavku i isporuku tri sanitetska vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.07.2017 184099,50 184099,50 Verano Motors d.o.o. Banja Luka, 4400831540004
Nabavka materijala za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 5226,24 5226,24 R&S d.o.o Sarajevo, 4200056290005
Nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 3362,46 3362,46 R&S d.o.o. Sarajevo, 4200056290005
Konkurentski zahtjev za javnu nabavku agregata za zavarivanje jačih konstrukcija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.06.2017
Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača u postupku javne nabavke opreme za spašavanje i za krizne situacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.06.2017 49867,29
Nabavka pumpnog automata za gorivo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 6669,00 6669,00 Delta Petrol d.o.o. Kakanj 4218209460009
Odluka o poništenju postupka javne nabavke vatrogasnog tehničkog vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017
Nabavka prenosnih agregata za struju (benzinski) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2017 6149,94 6149,94 TRANZITEXPORT d.o.o. Sarajevo 4200950910007
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke opreme za spašavanje i za krizne situacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2017 47763,26
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku sanitetskih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.06.2017 184099,50
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku lož ulja extra lako prema BAS 1002 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.06.2017 141960,00
Nabavka alata za mehaničare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 7009,65 7009,65 CROM BH d.o.o. Sarajevo 4201047320003
Okvirni sporazum za javnu nabavku usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovnih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanje radio komunikacijske i informacijske opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.05.2017 39312,00 39312,00 MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 4200470540005
Ugovor za nabavku tonera i ketridža Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.05.2017 13960,35 13960,35 R&S d.o.o Sarajevo, 4200056290005
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i održavanje opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.05.2017 MIBO komunikacije d.o.o Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke lož ulja za zagrijavanje prostorija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.05.2017
Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 5755,56 5845,52 REMIS d.o.o. Sarajevo 4218273470000
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za spašavanje i za krizne situacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.05.2017
Odluka o poništenju postupka javne nabavke agregata za zavarivanje jačih konstrukcija-pokretni sa rudom za vuču Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.05.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku tonera i ketridža Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.04.2017
Nabavka usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovnih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.04.2017
Ugovor za javnu nabavku usluge obaveznog osiguranja vozila vozača i putnika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.04.2017 8920,38 8920,38 DD za osiguranje VGT Visoko, 4218241600009
Ugovor za javnu nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.03.2017 7864,80 7864,80 SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO, 4200326930001
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tonera i ketridža Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.04.2017
Nabavka usluge servisiranja vatrogasnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2017 3870,20 3870,20 GRANULO-RE d.o.o. SARAJEVO 4200004570000
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnog tehničkog vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke agregata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.04.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge osiguranje vozila vozača i putnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.04.2017
Ugovor za javnu nabavku i isporuku specijalnog vozila za probijanje i čišćenje kanalizacije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.03.2017 283977,16 283977,16 LIV-S d.o.o. Visoko 218598850003
Ugovor za javnu nabavku i isporuku radne uniforme za vatrogasce Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.03.2017 78343,20 78343,90 EURO VEZ d.o.o. Tešanj
Akti u postupku javne nabavke i isporuke radne uniforme za vatrogasce Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.03.2017 78343,20
Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke usluge osiguranja vozila vozača i putnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge osiguranja vozila vozača i putnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2017
Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.03.2017
Nabavka radne opreme i potrebnih materijala za 2017 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 6946,88 6946,88 TRANZITEXPORT d.o.o. Sarajevo 200950910007
Nabavka ručnog alata za 2017 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 6986,66 6986,66 TRANZITEXPORT d.o.o. Sarajevo 200950910007
Plan nabavki roba i usluga za 2017 godinu Plan nabavki 28.02.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.02.2017
Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.02.2017
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku baterija za potrebe vatrogasne jedinice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2017 198,00 198,00 RS-ELECTRONIC d.o.o.
Ukupno po stranici 541.973,54 689.866,71 684.677,37