Ugovor za javnu nabavku vatrogasnog navalnog vozila

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
JRN/CPV: 
34144210 Vatrogasna vozila
Ugovor potpisan sa: 
Grupa ponuđača, Firing d.o.o. i Mipex Auto RS d.o.o. 4218200320000
Datum potpisivanja ugovora: 
20.12.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
468000,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
180
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-1-1-60-5-52/19

Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji : 
DA
Broj izmjena/aneksa: 
1
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
468000,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
345
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Zbog proglašene pandemije Covid 19 dobavljač je kasnio u isporuci prema potpisanom ugovoru. Ugovorni organ i dobavljač su potpisali Aneks ugovora u kojem je dogovoren produženi rok za isporuku. Dobavljač je redovno obavještavao ugovorni organ o situaciji vezanoj za isporuku.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019