Ugovor za javnu nabavku dvije auto-cisterne za pitku vodu

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
JRN/CPV: 
34223200 Cisterne s pumpom
Ugovor potpisan sa: 
Grupa ponuđača, Mipex Auto RS d.o.o. i Resor d.o.o. 4400968920009
Datum potpisivanja ugovora: 
20.12.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
379080,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
120
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-1-1-59-5-51/19

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
379080,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
190
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019