Ugovor za javnu nabavku kompresora za komprimirani zrak

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
JRN/CPV: 
42123000 Kompresori
Ugovor potpisan sa: 
Teve Varnost Elektronika d.o.o.4218101930009
Datum potpisivanja ugovora: 
16.12.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
23400,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-7-1-63/19

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
23400,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
85
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Dobavljač je kasnio pri isporuci predmeta nabavke, iz tog razloga ugovorni organ je naplatio ugovornu kaznu prema članu 13. potpisanog ugovora broj: 06-14-401/19 od 16.12.2019. godine u vrijednosti 1.100,00 KM bez PDV-a.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019