Pretraga

Ukupno 651
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Obavijest o odgađanju postupka nabavke, isporuke i instalacije atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom, grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.06.2016
Izmjene tenderske dokumentacije za javnu nabavku rovokopača-utovarivača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.06.2016
Obavijest o nastavku postupka javne nabavke rovokopača-utovarivača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2016
Tenderska dokumentacija za nabavku auto cisterne za vodu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2016
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i instalaciju atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom, grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.06.2016 110578,46
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku motokultivatora i motornih pila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.05.2016 31860,31
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku lož ulja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.05.2016 27720,00
Pojašnjenje tenderske dokumentacije za nabavku lož ulja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.05.2016
Pojašnjenje tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke lož ulja extra lako (LUEL) prema BAS 1002-2014 za zagrijavanje prostorija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.05.2016
Konkurentski zahtjev za nabavku lož ulja extra lako (LUEL) prema BAS 1002-2014 za zagrijavanje prostorija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.04.2016
Obavijest o obustavljanju postupka nabavke rovokopača-utovarivača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.04.2016
Pojašnjenje tenderske dokumentacije za nabavku, isporuku i instalaciju atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom, grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2016
Konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku motokultivatora i motornih pila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.04.2016
Tenderska dokumentacija za nabavku, isporuku i instalaciju atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom, grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2016
Konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku auto dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.04.2016
Plan nabavki Kantonalne uprave civilne zaštite za 2016. godinu Plan nabavki
Rješenje sa izmjenama tenderske dokumentacije za nabavku rovokopača-utovarivača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.03.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za obavezno osiguranje vozila, vozača i putnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.03.2016 9330,90
Tenderska dokumentacija za nabavku rovokopača-utovarivača 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.03.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.03.2016 11280,00
Konkurentski zahtjev za javnu nabavku usluge obaveznog osiguranja vozila, vozača i putnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.03.2016
Ispravka tenderske dokumentacije za nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.03.2016
Konkurentski zahtjev za nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2016
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2016 47554,65
Rješenje o usvajanju žalbe jednog od ponuđača i izmjene tenderske dokumentacije za nabavku i isporuku vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.02.2016
Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke rovokopača-utovarivača i obavještenje o poništenju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Rješenje o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku rovokopača-utovarivača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku vatrogasne opreme 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.02.2016
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rovokopača-utovarivača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Izmjene tenderske dokumentacije za nabavku rovokopača-utovarivača od 22 decembra 2015 godine sa aneksom 12 bez rješenja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Izmjene tenderske dokumentacije za nabavku rovokopača-utovarivača 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-probojnog snježnog pluga za traktor ECO TRAC-120 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Rješenje o usvajanju žalbe jednog od ponuđača i izmjene tenderske dokumentacije za nabavku rovokopača-utovarivača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o poništenju postupka nabavke kancelarijskog materijala, tonera i ostalih potrebština za potrebe KUCZ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Odluka o poništenju postupka nabavke vatrogasne opreme za potrebe KUCZ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Tenderska dokumentacija za nabavku rovokopača-utovarivača 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku, isporuku i instalaciju radio komunikacijske i informacijske opreme za potrebe KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku i isporuku dva vatrogasna vozila za potrebe KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba-probojni snježni plug za traktor ECO TRAC-120 V Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Obavijest o nastavku postupka javne nabavke vatrogasne opreme za potrebe KUCZ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i instalaciju radio komunikacijske i informacijske opreme za potrebe KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke vatrogasne opreme za potrebe KUCZ 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Izmjene tenderske dokumentacije za nabavku, isporuku i instalaciju radio komunikacijske i informacijske opreme za potrebe KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Obavijest o nastavku postupka javne nabavke, isporuke i instalacije radio komunikacijske i informacijske opreme za potrebe KUCZ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala, tonera i ostalih potrepština Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke vatrogasne opreme za potrebe KUCZ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku i isporuku putničkog kombi vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog materijala, tonera i ostalih potrepština Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ukupno po stranici 238.324,32 0,00 0,00