Pretraga

Ukupno 645
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Nabavka i isporuka vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2019
Obavijest o obustavi postupka javne nabavke personalnih kompjutera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2019
Nabavka usluge edukacije zaposlenih za jačanje mehanizma civilne zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 5000,00 5000,00 Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR Sarajevo 4201986720006
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke personalnih kompjutera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.05.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke autodijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2019
Druga izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 21.05.2019
Ugovor za poštanske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2019 6000,00 883,08 BH Pošta Sarajevo 4200682210021
Odluka o poništenju postupka javne nabavke autodijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2019
Nabavka usluge servisiranja vatrogasnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 4660,11 3442,17 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo 4200117260007
Prva izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019 godinu Plan nabavki 08.05.2019
Nabavka crijeva visokog pritiska, armatura, spojnica i nastavaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 2925,00 756,13 Zulex d.o.o. 4200421410007, Sarajevo
Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 7019,43 5705,57 Agram d.d. 4272097340000 Ljubuški
Odluka o poništenju postupka javne nabavke auto-dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.04.2019
Nabavka materijala za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 4587,95 4587,95 Birotim d.o.o. 4202141470007 Sarajevo
Nabavka usluge - printanja, kopiranja i skeniranja uz najam - zakup multifunkcijskih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 6935,76 3329,00 Racional d.o.o. Sarajevo 4200012750009
Ugovor za javnu nabavku usluga - Osiguranje motornih vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.04.2019 11991,96 11748,30 Euroherc dd Ljubuški 4227015330421
Nabavka vulkanizerskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 1989,00 368,97 Guma M d.o.o. Mostar - podružnica Sarajevo 4227111640008
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke autodijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.04.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge osiguranja motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.04.2019 11991,96
Plan nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 27.03.2019
Ugovor za javnu nabavku usluga - Kolektivno osiguranje zaposlenih Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.03.2019 8004,00 8004,00 Sarajevo osiguranje d.d. 4200326930001
Nabavka kancelarijskih potrebština Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 5633,18 5633,18 Franex d.o.o. Sarajevo 4200024170008
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga - osiguranje motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.03.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.03.2019 8004,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga - Kolektivno osiguranje zaposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.02.2019
Nabavka servisnih usluga za Iveco vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2019 7020,00 2970,16 SLT d.o.o. 4218740350005
Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.01.2019
Ugovor za nabavku i isporuku opreme za Gorsku službu spašavanja - stanica Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.12.2018 34164,00 34164,00 Fire Trade d.o.o. Srebrenik 4210209150009
Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2018
Nabavka drona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 4014,46 4014,46 Sync d.o.o. Mostar 4227871010004
Ugovor za nabavku i isporuku motornog vozila - putnički kombi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.12.2018 47443,50 47443,50 Guma M d.o.o. Mostar - podružnica Sarajevo 4227111640008
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke putničkog kombi vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.12.2018 47443,50
Nabavka rezača kamena - motorne pile Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 6996,60 6996,60 Sajmir d.o.o. Vogošća 4201934680006
Nabavka karoserije tovarnog prostora za Toyota vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 5833,03 5833,03 Bunjo d.o.o. 4200127900004 Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke opreme za Gorsku službu spašavanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2018 34164,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke motornog vozila - putnički kombi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.11.2018
Sedma izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 28.02.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za Gorsku službu spašavanja-stanica Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.11.2018
Šesta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 28.02.2018
Nabavka usluge periodičnog ljekarskog - specijalističkog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 5865,00 5865,00 Poliklinika Mimo Medical 4200476310001, Sarajevo
Peta izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 28.02.2018
Ugovor o nabavci, isporuci i instalaciji atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom, grafitnom i hidridnom tehnikom Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.06.2018 105183,00 105183,00 AlphaChrom d.o.o. Sarajevo 4200953850005
Ugovor za nabavku dvije auto cisterne za pitku vodu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.08.2018 345150,00 345150,00 Grupa ponuđača Tri Best d.o.o. 4400802520002 Banja Luka i Resor d.o.o. 100502806 Gadžin Han
Okvirni sporazum o sukcesivnoj nabavci i isporuci auto dijelova za putnička vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 24570,00 KARE d.o.o. Sarajevo 4200273040009
Okvirni sporazum o sukcesivnoj nabavci i isporuci auto dijelova za teretna vozila i radne mašine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 150930,00 SINHRON d.o.o. Sarajevo 4200012080003
Nabavka usluge obrade metala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2018 6669,00 METALOSTRUGAR OD METAL, Sarajevo 301304560007
Nabavka kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2018 2958,93 2958,93 G.T.R. Mostar. 4227184360003
Nabavka građevinskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2018 6753,09 6753,09 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo 4200162210002
Odluka o poništenju postupka javne nabavke radne obuće za vatrogasce Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.06.2018
Ukupno po stranici 101.603,46 818.297,00 616.790,12