Pretraga

Ukupno 928
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Dezinfekcija, dezinsekcija, deviperacija i deratizacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2021 1414,00 Deratizacija d.o.o., sarajevo 4202634820007
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke Radne vatrogasne uniforme i vatrogasne uniforme za šumske požare Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2021
Obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom sa troškovima smještaja za vrijeme trajanja obuke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.07.2021
Personalni kompjuter Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2021 1977,30 1977,30 Telnet d.o.o., Ilidža 4202070350005
Kompjuterska oprema i potrebštine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2021 3610,88 3610,88 Architektengruppe S71 d.o.o., Sarajevo 4200630920004
Klimatizacijski uređaj za rack prostoriju sa uslugom postavljanja i puštanja u rad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2021 3542,55 3542,55 Adal electronic d.o.o., Breza 4218974930005
Radne vatrogasne uniforme i vatrogasne uniforme za šumske požare Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.06.2021
Toneri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2021 2016,24 2016,24 R&S Sarajevo 4200056290005
Servis vatrogasnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2021 4754,58 Granulo RE d.o.o., Sarajevo 4200004570000
Druga izmjena dopuna Plana nabavki za 2021. godinu Plan nabavki 07.06.2021
Oprema za videonadzor sa uslugom postavljanja i puštanja u rad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2021 2691,00 2691,00 Menn- Elactronic d.o.o., Zenica, 4218120990004
Vulkanizerske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2021 1989,00 TSP-Euroguma d.o.o.
Obnova elektroinstalacija u vatrogasnoj ispostavi Centar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2021 2691,00 2691,00 Sempo s.o.r., Sarajevo 4300196280004
Tehnički pregled vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2021 4922,53 Agram d.d., Ljubuški 4272097340000
Prva dopuna Plana nabavki za 2021. godinu Plan nabavki 29.03.2021
Elektromaterijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2021 1821,47 1821,47 Elsa Trade d.o.o., Vogošća 4200044520005
Higijenski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2021 4287,29 4287,29 R&S Sarajevo 4200056290005
Kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2021 4375,16 4375,16 R&S Sarajevo 4200056290005
Usluga printanja/kopiranja/skeniranja uz najam (zakup) multifunkcijskih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2021 6781,32 6781,32 Racional d.o.o., Sarajevo 4200012750009
Ugovor za javnu nabavku usluge osiguranja motornih vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.03.2021 11003,30 Sarajevo Osiguranje d.d. Sarajevo 4200326930001
Plan javnih nabavki za 2021. godinu Plan nabavki 29.03.2021
Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2021. godinu Plan nabavki 29.03.2021
Ugovor za javnu nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.03.2021 9985,68 9985,68 Sarajevo Osiguranje d.d. Sarajevo 4200326930001
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge osiguranja motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.03.2021 11003,30
Obrazac praćenja ugovora u 2020. godini Ugovaranje i realizacija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge kolektivnog osiguranja uposlenih Pokretanje i tok postupka 02.03.2021 9985,68
Osiguranje motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2021
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge osiguranja uposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.02.2021
Ugovor za javnu nabavku traktora sa pripadajućom opremom kucz Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.01.2021 99402,47 99402,47 Sajmir d.o.o., Vogošća 4201934680006
Ugovor za javnu nabavku vatrogasnih mlaznica i nastavaka za pjenu kucz Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.01.2021 52533,00 52533,00 Financ d.o.o., Mostar 4227140660000
Ugovor za javnu nabavku motornih sanki za snijeg sa pripadajućom opremom kucz Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.01.2021 99333,00 99333,00 Beka Commerce d.o.o., Sarajevo, 4200721720008
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke traktora sa pripadajućom opremom kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.01.2021 99402,47
Prenosni vatrogasni aparati kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 7014,15 7014,15 Pastor M d.o.o. Mostar 4227693590000
Ugovor za javnu nabavku garažnih sekcionih vrata sa montažom i ugradnjom kucz Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2020 26254,80 26254,80 Žaluzine Style d.o.o., Zenica 4218635210001
Ugovor za javnu nabavku prikolice dvoosovinske kucz Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2020 12285,00 12285,00 Dodex-Auto d.o.o., Kiseljak 4236370140004
Kancelarijski namještaj kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 6988,41 6988,41 Biroplan d.o.o., Tuzla, 4210344360005
Eurokuke za Toyotu kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 1638,00 1638,00 Dodex-Auto d.o.o., Kiseljak 4236370140004
Servis vatrogasnih izolacionih aparata kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 7020,00 7020,00 Teve Varnost Elektronika d.o.o., Visoko 4218101930009
Projektor kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 3504,15 3504,15 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke motornih sanki za snijeg sa pripadajućom opremom kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.12.2020 99333,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasne mlaznice i nastavci za pjenu kucz Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.12.2020 52533,00
Adaptacija male sale u vatrogasnoj ispostavi Centar kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 6994,01 6994,01 Sela d.o.o. Sarajevo 4200502250004
Plamenik sa ekspanzionom posudom i pumpom za peć na lož ulje kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 2191,05 2191,05 Poliko-Internacional d.o.o., Sarajevo 4201234190008
Alat za mehaničku radionu kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 7014,59 7014,59 Crom BH d.o.o., Sarajevo 4201047320003
Zračni kompresor kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 4668,30 4668,30 Zulex d.o.o., Sarajevo 4200421410007
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke garažnih sekcionih vrata za vatrogasnu ispostavu Stup kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.12.2020 26254,80
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke prikolice dvoosovinske kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.12.2020 12285,00
Cisterna za gorivo sa pumpnim automatom za istakanje goriva kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 4914,00 4914,00 Euro-Sell d.o.o., Jelah 4218812950002
Laptopi kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2020 6961,50 6961,50 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
Usisivač i mašine za pranje vozila kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 4155,00 4155,00 Kamer Commerce d.o.o., 4200086440001
Ukupno po stranici 310.797,25 420.734,73 396.651,32