Vulkanizerske usluge

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
50116500 Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje
Ugovor potpisan sa: 
TSP-Euroguma d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
25.05.2021
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1989,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-8-2-15/21

Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Usluge koje su predmet ovog postupka će se pružati sukcesivno, prema cijenama koje su navedene u ugovoru, a sve prema stvarnim potrebama ugovornog organa.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2021