Pretraga

Ukupno 920
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge: Kolektivno osiguranje uposlenika 05/23 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 2689,74
Okvirni sporazum za javnu nabavku usluge: Isporuka toplotne energije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 51438,14 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Sarajevo 4200353740001
Ugovor za javnu nabavku roba: Nabavka i isporuka auto dijelova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.05.2023 4867,22 Inter Auto d.o.o., Sarajevo 4200204580000
Ugovor za javnu nabavku usluge: Tehnički pregled vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2023 4643,59 Agram d.d., Ljubuški 4272097340000
Ugovor u postupku javne nabavke usluge: Osiguranje motornih vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.05.2023 10552,41 Sarajevo osiguranje dd Sarajevo 4200326930001
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: Kolektivno osiguranje uposlenika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2023
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Nabavka i isporuka auto dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2023 4867,22
Obavijest o nastavku postupka javne nabavke usluge: Osiguranje motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2023
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge: Isporuka toplotne energije 05 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.05.2023 51438,13
Higijenski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2023 5819,11 R&S d.o.o. Vogošća 4200056290005
Kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2023 4793,08 R&S d.o.o. Vogošća 4200056290005
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke auto dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.04.2023
Odluka o pokretanju postupka za javnu nabavku usluge: Isporuka toplotne energije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.04.2023
Ugovor za javnu za nabavku usluge: Printanja, kopiranja, skeniranja uz najam multifunkcijskih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2023 6790,68 Racinal d.o.o. Sarajevo 4200012750009
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke usluge osiguranja motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.04.2023
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke usluge: Isporuka toplotne energije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.03.2023
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge: Osiguranje motornih vozila 23 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.03.2023 10552,41
Ugovor za javnu nabavku usluge: Kolektivno osiguranje uposlenika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.03.2023 10256,40 Sarajevo osiguranje dd Sarajevo 4200326930001
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge: Nabavka i isporuka električne energije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.03.2023
Ugovor u postupku javne nabavke roba: Bageri za lot 2 Kombinovani rovokopač utovarivač Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.03.2023 204750,00 Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 4200017550008
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge: Isporuka toplotne energije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.03.2023 57155,20
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge: Kolektivno osiguranje uposlenika 2023 Pokretanje i tok postupka 10256,40
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga: Osiguranje motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.03.2023
Ugovor u postupku javne nabavke roba: Bageri za lot 1 Mini bager utovarivač - rovokopač Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.02.2023 122733,00 Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 4200017550008
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke usluge: Isporuka toplotne energije putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
Ugovor za javnu nabavku usluga: Dezinfekcije, dezinsekcije, deviperacije i deratizacije objekata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2023 556,68 Sani-Tox d.o.o., Sarajevo 4201784260003
Ugovor za javnu nabavku roba: Toneri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2023 2357,63 R&S d.o.o., Vogošća 4200056290005
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Bageri za lot 2 - Kombinovani rovokopač - utovarivač Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2023 204750,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: Kolektivno osiguranje uposlenika 2023. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.02.2023
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: Isporuka toplotne energije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.02.2023
Ugovor za javnu nabavku poštanskih usluga 2023. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 20.02.2023 3000,00 JP Pošta d.o.o. Sarajevo 4200682210021
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke poštanskih usluga Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 16.02.2023 3000,00
Ugovor u postupku javne nabavke roba: Bageri za lot 4 Pauk bager Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.02.2023 1227915,00 Eko grad d.o.o., Ilidža, 4202827030003 vođa grupe i Bosman d.o.o. Sarajevo, član grupe
Ugovor u postupku javne nabavke roba: Bageri za lot 3 Specijalizovana višenamjenska mašina - bager sa priključnim alatima Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.02.2023 947115,00 Eko grad d.o.o., Ilidža, 4202827030003 vođa grupe i Bosman d.o.o. Sarajevo, član grupe
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.02.2023
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za dodjelu ugovora za usluge iz Aneksa II Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: Nabavka i isporuka električne energije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Bageri za lot 4 Pauk-bager Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.02.2023 1227915,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Bageri za lot 3 - Specijalizovana višenamjenska mašina-bager sa priključnim alatima Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.02.2023
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Bageri za lot 1 - Mini bager utovarivač-rovokopač Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.02.2023 122733,00
Ugovor za nabavku roba: "Digitalni repetitori sa antenskim sistemom repetitora i opremom za povezivanje repetitora" Ugovaranje i realizacija 30.12.2022 105144,39 Mibo komunikacije d.o.o., Ilidža, 4200470540005
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: "Digitalni repetitori sa antenskim sistemom repetitora i opremom za povezivanje repetitora" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.01.2023 105144,39
Gume za putničke automobile Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2022 5659,20 5659,20 Unitrade d.o.o. Ljubuški 4272095990007
Ugovor za javnu nabavku auto dijelova 12/22 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.12.2022 7090,00 8295,30 Mirado d.o.o. Tuzla 4209070880009
Metalni kancelarijski ormari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2022 4159,35 Fef export - import d.o.o., Sarajevo 4200160190004
Baterije za ručne stanice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2022 4829,76 Mibo komunikacije d.o.o., Ilidža, 4200470540005
Izrada projekata za sanaciju dispečerskog centra i terase profesionalne vatrogasne jedinice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2022 5265,00 Ambienta d.o.o. sarajevo 4200980070003
Sedma izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu Plan nabavki 08.12.2022
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba: Gume za teška i laka vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.12.2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke auto dijelova 11/22 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.12.2022 8295,30
Ukupno po stranici 1.808.796,79 2.739.735,64 13.954,50