Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge: Kolektivno osiguranje uposlenika 05/23

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
JRN/CPV: 
66510000 Usluge osiguranja
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
2700,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 

282-7-2-44-3-23/23

Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 

35/23

Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
2
Ostale ponude firmi: 
Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
2689,74
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
ASA Centra osiguranje d.d.
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Predmetne usluge osiguranja su oslobođene od obračuna PDV-a u BiH, u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17).

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2023