Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Nabavka i isporuka auto dijelova

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
15.05.2023
JRN/CPV: 
34330000 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
10000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 

282-7-1-31-3-22/23

Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 

28/23

Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
5
Ostale ponude firmi: 
Autoelektra d.o.o., Mirado d.o.o., Total Trade d.o.o., Kare d.o.o.
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
4867,22
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Inter Auto d.o.o.
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2023