Okvirni sporazum za javnu nabavku usluge: Isporuka toplotne energije

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
JRN/CPV: 
65000000 Komunalne usluge
Ugovor potpisan sa: 
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Sarajevo 4200353740001
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
51438,14
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-1-2-30-5-26/23

Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2023