Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge: Kolektivno osiguranje uposlenika 2023

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
JRN/CPV: 
66510000 Usluge osiguranja
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
10500,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 

282-7-2-17-3-13/23

Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 

14/23

Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Ostale ponude firmi: 
ASA Central osiguranje dd Adriatic osiguranje dd
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
10256,40
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Sarajevo osiguranje dd Sarajevo
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2023