Pretraga

Ukupno 920
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o poništenju postupka javne nabavke vatrogasne opreme za lot 2. Vatrogasni izolacioni aparati sa bocama za komprimirani zrak i prijenosni izolacioni aparati Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.06.2022
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke vatrogasne cisterne Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.06.2022
Usluga polaganja ispita za rukovodioca akcije gašenja požara Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.05.2022 4050,00 4050,00 Federalna uprava civilne zaštite Ilidža 71210 4200332400006
Servis hidrauličnog alata i mašina 22 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2022 4144,96 Pastor M d.o.o. Mostar 4227693590000
Obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom sa troškovima smještaja za vrijeme trajanja obuke 22 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.05.2022
Gume za teška i laka vozila 22 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.05.2022
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasne cisterne Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.05.2022
Tehnički pregled motornih vozila 22 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2022 4715,64 Agram d.d., Ljubuški 4272097340000
Izrada procjene rizika radnih mjesta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2022 6762,60 Firing d.o.o., Visoko, 4218200320000
Odluka o poništenju postupka javne nabavke "Nabavka i ugradnja prozora i ulaznog portala na objektu vatrogasne ispostave Stup" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.04.2022
Ugovor za javnu nabavku vatrogasne opreme za lot 1. - Vatrogasne zaštitne kacige Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.04.2022 187200,00 Firing d.o.o., Visoko, 4218200320000
Okvirni sporazum za javnu nabavku lož ulja za zagrijavanje prostorija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 146859,31 Hifa-Petrol d.o.o. Vogošća, 4200999090005
Obavještenje o obustavi postupka javne nabavke vatrogasne opreme za lot 4. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2022 18158,40
Obavještenje o obustavljanju postupka javne nabavke vatrogasne opreme za lot 2 Pokretanje i tok postupka 20.04.2022 64350,00
Ugovor za javnu nabavku usluge kolektivnog osiguranja uposlenika 22 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 7980,00 Uniqa osiguranje d.d. Sarajevo 4200137020002
Najam (zakup) multifunkcijskih uređaja za printanje, kopiranje i skeniranje 22 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2022 5489,64 Racional d.o.o. Sarajevo 4200012750009
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasne opreme za lot 2. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.04.2022 64350,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasne opreme za lot 3. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.04.2022 30420,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasne opreme za lot 4. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.04.2022 18158,40
Odluka o poništenju postupka javne nabavke vatrogasne opreme za lot 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.04.2022
Higijenski materijal Ugovaranje i realizacija 06.04.2022 5084,80 R&S Vogošća 4200056290005
Kancelarijski materijal 22 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2022 6138,99 R&S Vogošća 4200056290005
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasne opreme za lot 1. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.04.2022 187200,00
Ugovor za javnu nabavku usluge osiguranja motornih vozila 22 Ugovaranje i realizacija 30.03.2022 10648,31 Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo 4227015330006
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge osiguranja motornih vozila 22 Pokretanje i tok postupka 17.03.2022 10648,31
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke lož ulja 01 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.03.2022 146928,60
Ugovor za javnu nabavku i isporuku auto-dijelova 02/22 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.03.2022 2114,19 Total Trade d.o.o., Doboj 4400124510000
Plan javne nabavke za 2022. godinu Plan nabavki 11.03.2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge kolektivnog osiguranja uposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.03.2022 7980,00
Osiguranje motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.03.2022
Priprema i dostava hrane Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2022 4914,00 4914,00 Ibes d.o.o., Sarajevo 4200170070007
Ugovor za javnu nabavku agregata sa uslugom instaliranja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2022 30303,00 O-mega III d.o.o., Ilijaš 4200715160009
Najam opreme za smotru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2022 7020,00 7020,00 Event Tim d.o.o., Sarajevo 4202806380004
Kolektivno osiguranje uposlenika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.02.2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke autodijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.02.2022 2114,19
Toneri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2022 2226,58 R&S Vogošća 4200056290005
Obavještenje o obustavljanju postupka javne nabavke lož ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.02.2022 134550,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke lož ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.02.2022 134550,00
Obavještenje o obustavljanju postupka javne nabavke vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2022
Nabavka i isporuka autodijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.02.2022
Ugovor za javnu nabavku mašina i alata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13924,17 13924,17 Unior Tehna d.o.o., Sarajevo 4200103390005
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke Nabavka i ugradnja prozora i ulaznog portala na objektu vatrogasne ispostave Stup Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 63180,00
Radne vatrogasne uniforme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2021 5967,00 Euro Vez d.o.o., Tešanj, 4218558120002
Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku i ugradnju prozora i ulaznog portala na objektu vatrogasne ispostave Stup Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.01.2022 63180,00
Gumene čizme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2021 6241,55 6241,55 Raca Company d.o.o., Hafdžići 4200389340000
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke mašina i alata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.01.2022 13924,17
Stolice za dispečerski centar i kancelarije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2021 6325,69 D&M Creativa d.o.o., 71000 Sarajevo, 4201646380006
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i ugradnje prozora i ulaznog portala na objektu vatrogasne ispostave Stup Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.01.2022 63109,80
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Lož ulje extra lako (LUEL) prema BAS 1002- za zagrijavanje prostorija Pokretanje i tok postupka 04.01.2022
Obavijest o obustavi postupka javne nabavke Agregati za struju sa uslugom instaliranja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.01.2022 30303,00
Ukupno po stranici 1.053.104,87 468.110,43 36.149,72