Ugovor o nabavci i isporuci vatrogasne opreme za lot 2. Vatrogasne potisne cijevi kucz

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
JRN/CPV: 
35000000 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Ugovor potpisan sa: 
Financ d.o.o. Mostar 4227140660000
Datum potpisivanja ugovora: 
22.09.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
26863,20
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-1-1-44-5-35/20

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
26863,20
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
35
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020