Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Termalna kamera

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
JRN/CPV: 
35100000 Interventna i sigurnosna oprema
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
60600,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 

282-1-1-97-3-42/23 i 282-1-1-97-8-44/23

Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka: 

63/23 i 65/23

Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
4
Ostale ponude firmi: 
Nexis d.o.o., Shot d.o.o. i Agencija Kamir
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
51421,50
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
E3 d.o.o.
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2023