Ugovor za javnu nabavku roba: Prenosivi tečni scintilacioni brojač za mjerenje pojedinačnih uzoraka

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
Apical d.o.o., Sarajevo 4201024380009
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
56920,50
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
60
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-7-1-86-5-47/23

Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2023