Ugovor za javnu nabavku roba: Mobilni komunikacijski centar veze

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Ugovor potpisan sa: 
MIBO Komunikacije d.o.o. , Sarajevo 4200470540005
Datum potpisivanja ugovora: 
02.11.2023
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
469989,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-1-1-84-5-53/23

Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2023