Ugovor za javnu nabavku roba: Uniforme za lot 2 vatrogasne intervencijske uniforme

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
Firing d.o.o. Visoko 4218200320000
Datum potpisivanja ugovora: 
18.12.2023
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
199935,45
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
90
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-1-1-88-5-61/23

Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2023