Ugovor za javnu nabavku roba: Vatrogasna oprema za lot 3 - Vatrogasne potisne cijevi

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
Financ d.o.o. Mostar 4227140660000
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
11700,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-1-1-112-5-12/24

Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2024