Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke poštanskih usluga

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
poseban režim dodjele ugovora
JRN/CPV: 
64110000 Poštanske usluge
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
3000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 

282-9-2-3-22-16/24

Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Ponuđač je prema članu 24. tačka 1. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005, 100/2008 i 33/2017) oslobođen od plaćanja PDV-a.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2024