Okvirni sporazum u postupku javne nabavke usluge za lot 3: Objava oglasa u dnevnim novinama na srpskom jeziku

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
NIGD Dnevne nezavisne novine d.o.o., Banja Luka 4400848860002
Datum potpisivanja ugovora: 
10.04.2024
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
3147,30
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
720
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-7-2-25-5-32/24

Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2024