Ugovor za javnu nabavku usluge: Dezinfekcije, dezinsekcije, deviperacije i deratizacije objekata (vatrogasnih ispostava i magacina)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajev0 4200329950003
Datum potpisivanja ugovora: 
29.04.2024
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
5920,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-8-2-43-25-54/24

Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

U skladu sa članom 24. stav (1) tačka 2. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 9/05 i 35/05) i članom 25. stav (1) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 93/05) na predmetnu uslugu se ne plaća PDV.

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2024