Ugovor za javnu nabavku usluge: Osiguranje motornih vozila

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Ugovor potpisan sa: 
Euroherc d.d. Sarajevo 4227015330006
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
13612,90
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

282-7-2-41-5-37/24

Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Predmetne usluge osiguranja su oslobođene od obračuna PDV-a u BiH u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 9 05 35 05 100 08 i 33 17

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2024