Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kamiona sa hidrauličnom teleskopskom platformom 18 metara

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
28.10.2019
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
153500,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 

282-1-1-56-3-25/19

Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
179595,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Konzorcij A.C.I. d.o.o. i Hidraulika Kurelja d.o.o.
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019