TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NABAVKA I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA - MEĐUNARODNI TENDER

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak