KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I OSTALIH POTREPSTINA

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev