TENDERSKA DOKUMENTACIJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH UNIFORMI I INTERVENCIJESKIH VATROGASNIH ČIZAMA

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak