TENTERSKA DOKUMENTACIJA-NABAVKA HIDRAULIČNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak