TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU, ISPORUKU I INSTALACIJU RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME ZA POTREBE KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak