ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLЈNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU TERENSKOG VOZILA SA ZATVORENIM TOVARNIM SANDUKOM

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev