IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE PO RJEŠENJU BROJ 22-44-985-1415 OD 22.07.2015. GODINE U POSTUPKU NABAVKE ROBA DISEL GORIVO EURO – DSLEN 590 PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev