IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU NABAVKE ROBA DISEL GORIVO EURO – DSL EN 590 PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev