ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE - DVA VATROGASNA VOZILA

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak