IZMJENA U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ZA JAVNU NABAVKU BULDOŽDERA

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak