ISPRAVKA OBAVJESTENJA O NABAVCI BR. 1-11-9051-11 OBJAVLJENOM U SL. GL. BIH BR: 51/11

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak