Tenderska dokumentacija za nabavku buldožera gusjeničara

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak