Propisi KUCZ

Ukupno 1 - 24 od 24
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/08
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službeni list RBiH' PDF icon 43/10
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/11
Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogatsvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/11
Zakon o izmjeni Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/15
Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službeni list RBiH' PDF icon 39/03
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službeni list RBiH' PDF icon 22/06
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu 'Službeni list RBiH' PDF icon 64/09
Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon 39/08
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Sporazum o međusobnoj saradnji u ostvarivanju zadataka u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službeni list RBiH' PDF icon 65/05
Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/13
Rjesenje o postavljanju komandanta nacelnika i clanova Staba CZKS Interni dokument PDF icon rjesenje_o_postavljanju_komandanta_nacelnika_i_clanova_staba_czks.pdf
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o osnivanju Staba civilne zastite Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 24/13
Uredba o organizovanju sluzbi zastite i spasavanja i jedinica specijalizovane namjene Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/13
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o uslovima i nacinu koristenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zastitu od prirodnih i drugih nesreca 'Službeni list RBiH' PDF icon 4/12
Odluka o vrsti i minimalnim količinama sredstava potrebnih za sprovođenje lične i kolektivne zaštite građana i zaposlenika u poslovnim objektima i stambenim zgradama od prirodnih i drugih nesreća 'Službeni list RBiH' PDF icon 23/04
Odluka o izmjenama Odluke o vrsti i minimalnim količinama sredstava potrebnih za sprovođenje lične i kolektivne zaštite građana i zaposlenika u poslovnim objektima i stambenim zgradama od prirodnih i drugih nesreća 'Službeni list RBiH' PDF icon 58/06
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite 'Službeni list RBiH' PDF icon 8/07
Pravilnik o načinu održavanja i korištenja javnih skloništa u miru 'Službene novine FBiH' PDF icon 24/07
Pravilnik o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite 'Službeni list RBiH' PDF icon 77/06
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite 'Službeni list RBiH' PDF icon 5/07
Pravilnik o organiziranju službi zaštite i spašavanja i jednica civilne zaštite, njihovim poslovima i načinu rada 'Službeni list RBiH' PDF icon 77/06
Pravilnik o odjeći i obući, oznakama specijalnosti i komandnih dužnosti, upotrebi znaka civilne zaštite i identifikacionoj iskaznici za pripadnike civilne zaštite 'Službeni list RBiH' PDF icon 77/06
Pravilnik o prestanku vazenja Pravilnika o nacinu odrzavanja i koristenja javnih sklonista 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/13