Pretraga

Ukupno 222
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE I ISPORUKE MOTORNOG KOMBI VOZILA - FURGON Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.10.2017
TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGE OBUKE ZA GAŠENJE ZAPALJIVIH TEKUĆINA POD PRITISKOM Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2017
ODLUKA O POKRETANJU NABAVKE USLUGE - OBUKA ZA GAŠENJE ZAPALJIVIH TEKUĆINA POD PRITISKOM Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2017
DRUGA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI 2017. GODINE Plan nabavki 06.10.2017
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA NABAVKA I ISPORUKA GARDEROBNIH ORMARA ZA VATROGASCE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2017
NABAVKA I UGRADNJA PLAMENIKA ZA PEĆI NA LOŽ ULJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2017 6466,59 6466,59 Weishaupt d.o.o. Sarajevo 4201189970005
UGOVOR O NABAVCI, ISPORUCI, MONTAŽI, INSTALACIJI I PUŠTANJU U RAD IP TELEFONSKE CENTRALE SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.09.2017 50299,47 MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 4200470540005
ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE DVA MOTORNA VOZILA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.09.2017
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE NAFTNIH DERIVATA - GORIVA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.09.2017
UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI SANITETSKOG VOZILA SA PRIPREMOM ZA UGRADNJU KARDIOMOBILA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.09.2017 58055,40 Verano Motors d.o.o. Banja Luka 4400831540004
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ISPORUKU I INSTALACIJU IP TELEFONSKE CENTRALE SA PRIPADAJUČOM OPREMOM Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2017 50299,47
NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA KOMPRESORA ZA KOMPRIMIRANI ZRAK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2017 6580,33 6580,33 Teve Varnost Elektronika 4218101930009 Visoko
NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE KROVNE KONSTRUKCIJE NA OBJEKTU VATROGASNE ISPOSTAVE VOGOŠĆA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2017 4563,00 4563,00 Dream Design d.o.o. 4201730090005
NABAVKA USLUGE DEZINFEKCIJE DEZINSEKCIJE DERATIZACIJE I DEVIPERACIJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 804,96 804,96 Sani Tox d.o.o.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU VATROGASNOG TEHNIČOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.09.2017 663000,00
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE IP TELEFONSKE CENTRALE SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2017
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU SANITETSKOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.08.2017 58055,40
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE DVIJE AUTO-CISTERNE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.08.2017
UGOVOR ZA NABAVKU OPREME ZA SPAŠAVANJE I ZA KRIZNE SITUACIJE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.06.2017 49867,29 49867,29 Aqva Balkan 4227748160000 Konjic
UGOVOR ZA NABAVKU AUTO-DIJELOVA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.07.2017 34940,29 34940,29 Sinhron d.o.o. Sarajevo 4200012080003
OKVIRNI SPORAZUM ZA NABAVKU LOŽ ULJA EXTRA LAKO (LUEL) BAS 1002 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.08.2017 141960,00 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo,4200999090005
NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2017 7018,88 7018,88 Senigor d.o.o. 4200909100007 Sarajevo
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU NABAVKE I ISPORUKE AUTO-DIJELOVA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.07.2017 39940,29
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE I ISPORUKE SANITETSKOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2017
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.07.2017
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE AUTO-DIJELOVA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.06.2017
PLAN NABAVKI DP ZA 2017. - Prva izmjena Plan nabavki 28.02.2017
NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG PREGLEDA I ISPITIVANJA INSTALACIJA, MAŠINA, ALATA I DRUGIH UREĐAJA NA MEHANIZOVANI POGON Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 6850,35 6850,35 Firing d.o.o. Visoko 4218200320000
NABAVKA ADVOKATSKIH USLUGA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2017 6000,00 ADVOKATSKA KANCELARIJA DŽENITA HOMARAC 4302491600005
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE AGREGATA ZA ZAVARIVANJE JAČIH KONSTRUKCIJA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2017
NABAVKA USLUGE ATESTIRANJA VATROGASNIH VOZILA SA HIDRAULIKOM ZA RAD NA VISINI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2017 1345,50 1345,50 INPROZ d.o.o. 4209193450009
UGOVOR ZA NABAVKU I ISPORUKU TRI SANITETSKA VOZILA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.07.2017 184099,50 Verano Motors d.o.o. Banja Luka, 4400831540004
NABAVKA MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 5226,24 5226,24 R&S d.o.o Sarajevo, 4200056290005
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 3362,46 3362,46 R&S d.o.o. Sarajevo, 4200056290005
KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVKU AGREGATA ZA ZAVARIVANJE JAČIH KONSTRUKCIJA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.06.2017
ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OPREMA ZA SPAŠAVANJE I ZA KRIZNE SITUACIJE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.06.2017 49867,29
NABAVKA PUMPNOG AUTOMATA ZA GORIVO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 6669,00 6669,00 Delta Petrol d.o.o. Kakanj 4218209460009
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017
NABAVKA PRENOSNIH AGREGATA ZA STRUJU (benzinski) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2017 6149,94 6149,94 TRANZITEXPORT d.o.o. Sarajevo 4200950910007
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU NABAVKE OPREME ZA SPAŠAVANJE I ZA KRIZNE SITUACIJE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2017 47763,26
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU SANITETSKIH VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.06.2017 184099,50
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU LOŽ ULJA EXTRA LAKO PREMA BAS 1002 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 141960,00
NABAVKA ALATA ZA MEHANIČARE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 7009,65 7009,65 CROM BH d.o.o. Sarajevo 4201047320003
OKVIRNI SPORAZUM ZA NABAVKU USLUGE IZNAJMLJIVANJA PROSTORA ZA SMJEŠTAJ REPETITORA I LINKOVNIH UREĐAJA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM I ODRŽAVANJA RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.05.2017 39312,00 MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 4200470540005
UGOVOR ZA NABAVKU TONERA I KETRIDŽA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.05.2017 13960,35 13960,35 R&S d.o.o Sarajevo, 4200056290005
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA USLUGU IZNAJMLJIVANJA PROSTORA ZA SMJEŠTAJ REPETITORA I ODRŽAVANJE OPREME Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev MIBO komunikacije d.o.o Sarajevo
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE LOŽ ULJA ZA ZAGRIJAVANJE PROSTORIJA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.05.2017
NABAVKA USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 5755,56 REMIS d.o.o. Sarajevo 4218273470000
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OPREMA ZA SPAŠAVANJE I ZA KRIZNE SITUACIJE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.05.2017
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ELEKTRIČNOG AGREGATA ZA ZAVARIVANJE JAČIH KONSTRUKCIJA-POKRETNI SA VUČNOM RUDOM Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ukupno po stranici 1.234.985,21 646.296,76 160.814,83