Pretraga

Ukupno 390
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke zaštitnih vatrogasnih kaciga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.09.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zaštitnih vatrogasnih kaciga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.08.2019
Peta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 27.03.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke bagera rovokopača/utovarivača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke viljuškar - paletar Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.08.2019
Nabavka vatrogasnih rukavica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2019 7020,00 7020,00 Vatro-promet d.o.o. Banja Luka 4403700640002
Odluka o poništenju postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.08.2019
Ugovor za javnu nabavku i isporuku drona Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.08.2019 9945,00 Imtec d.o.o., Ilijaš 4200918780002
Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke radne uniforme za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2019
Nabavka usluge obrade metala - tokarenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2019 6669,00 OR Metal Sarajevo, 301304560007
Četvrta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019 godinu Plan nabavki 27.03.2019
Ugovor za javnu nabavku i isporuku građevinskog materijala i pridruženih artikala Ugovaranje i realizacija 26.07.2019 17590,25
Ugovor za javnu nabavku i isporuku personalnih kompjutera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2019 19925,10 19925,10 Telnet d.o.o. Ilidža, 4202070350005
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke Drona Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.07.2019 9945,00
Nabavka usluge deratizacije, dezinfekcije, dezinsekcije i deviperacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2019 2925,00 Deratizer d.o.o. Sarajevo, 4200149200006
Treća izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 27.03.2019
Ugovor za javnu nabavku i isporuku opreme za spašavanje na vodi i pod vodom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.07.2019 35084,79 Financ d.o.o. Mostar 4227140660000
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke građevinskog materijala i pridruženih artikala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019 17590,25
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke personalnih kompjutera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.07.2019 19925,10
Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke zaštitnih kaciga za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2019
Ugovor za javnu nabavku i isporuku uniformi za članove Štaba Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.07.2019 26816,40 Danial"S d.o.o. Tešanj 4218412690001
Ugovor za javnu nabavku zaštitne radne odjeće, obuće i zaštitne opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.07.2019 15207,15 15207,15 Manko Velemotor d.o.o. Sarajevo 4200068110002
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke uniformi za članove Štaba Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2019 26816,40
Ugovor za javnu nabavku i isporuku šatora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.07.2019 50193,00 50193,00 Danial"S d.o.o. Tešanj 4218412690001
Obavijest o nastavku postupka javne nabavke personalnih kompjutera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.07.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radnih vatrogasnih uniformi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2019
Obavijest o obustavi postupka javne nabavke vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.07.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke letjelice - drona Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.07.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke građevinskog materijala i pridruženih artikala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.07.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke opreme za spašavanje na vodi i pod vodom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.07.2019 35084,79
Nabavka dezificijensa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2019 5750,55 5750,55 ITR d.o.o.
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2019
Ugovor za javnu nabavku usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.06.2019 19656,00 Mibo komunikacije d.o.o., Sarajevo 4200470540005
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku zaštitne radne odjeće, obuće i zaštitne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.06.2019 15207,15
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku šatora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.06.2019 50193,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.06.2019 11693,48
Ugovor za javnu nabavku auto-dijelova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.06.2019 8170,11 8117,11 Kam i Bus doo Doboj-Jug, 4218808920000
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za spašavanje na vodi i pod vodom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.06.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.06.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zaštitna radna odjeća, obuća i zaštitna oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke uniformi za članove štaba Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke šatora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zaštitnih kaciga za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.06.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke auto-dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2019 8170,11
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.06.2019 19656,00
Nabavka i isporuka vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2019
Obavijest o obustavi postupka javne nabavke personalnih kompjutera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2019
Nabavka usluge edukacije zaposlenih za jačanje mehanizma civilne zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 5000,00 5000,00 Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR Sarajevo 4201986720006
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke personalnih kompjutera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.05.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke autodijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2019
Ukupno po stranici 214.281,28 229.952,35 111.212,91