Pretraga

Ukupno 799
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge: Kolektivno osiguranje uposlenika 2023 Pokretanje i tok postupka 10256,40
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga: Osiguranje motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.03.2023
Ugovor u postupku javne nabavke roba: Bageri za lot 1 Mini bager utovarivač - rovokopač Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.02.2023 122733,00 Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 4200017550008
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke usluge: Isporuka toplotne energije putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja
Ugovor za javnu nabavku usluga: Dezinfekcije, dezinsekcije, deviperacije i deratizacije objekata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2023 556,68 Sani-Tox d.o.o., Sarajevo 4201784260003
Ugovor za javnu nabavku roba: Toneri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2023 2357,63 R&S d.o.o., Vogošća 4200056290005
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Bageri za lot 2 - Kombinovani rovokopač - utovarivač Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2023 204750,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: Kolektivno osiguranje uposlenika 2023. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.02.2023
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: Isporuka toplotne energije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.02.2023
Ugovor za javnu nabavku poštanskih usluga 2023. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 20.02.2023 3000,00 JP Pošta d.o.o. Sarajevo 4200682210021
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke poštanskih usluga Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 16.02.2023 3000,00
Ugovor u postupku javne nabavke roba: Bageri za lot 4 Pauk bager Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.02.2023 1227915,00 Eko grad d.o.o., Ilidža, 4202827030003 vođa grupe i Bosman d.o.o. Sarajevo, član grupe
Ugovor u postupku javne nabavke roba: Bageri za lot 3 Specijalizovana višenamjenska mašina - bager sa priključnim alatima Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.02.2023 947115,00 Eko grad d.o.o., Ilidža, 4202827030003 vođa grupe i Bosman d.o.o. Sarajevo, član grupe
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.02.2023
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za dodjelu ugovora za usluge iz Aneksa II Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: Nabavka i isporuka električne energije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Bageri za lot 4 Pauk-bager Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.02.2023 1227915,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Bageri za lot 3 - Specijalizovana višenamjenska mašina-bager sa priključnim alatima Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.02.2023
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: Bageri za lot 1 - Mini bager utovarivač-rovokopač Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.02.2023 122733,00
Ugovor za nabavku roba: "Digitalni repetitori sa antenskim sistemom repetitora i opremom za povezivanje repetitora" Ugovaranje i realizacija 30.12.2022 105144,39 Mibo komunikacije d.o.o., Ilidža, 4200470540005
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba: "Digitalni repetitori sa antenskim sistemom repetitora i opremom za povezivanje repetitora" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.01.2023 105144,39
Gume za putničke automobile Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2022 5659,20 5659,20 Unitrade d.o.o. Ljubuški 4272095990007
Ugovor za javnu nabavku auto dijelova 12/22 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.12.2022 7090,00 8295,30 Mirado d.o.o. Tuzla 4209070880009
Metalni kancelarijski ormari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2022 4159,35 Fef export - import d.o.o., Sarajevo 4200160190004
Baterije za ručne stanice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2022 4829,76 Mibo komunikacije d.o.o., Ilidža, 4200470540005
Izrada projekata za sanaciju dispečerskog centra i terase profesionalne vatrogasne jedinice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2022 5265,00 Ambienta d.o.o. sarajevo 4200980070003
Sedma izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu Plan nabavki 08.12.2022
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba: Gume za teška i laka vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.12.2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke auto dijelova 11/22 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.12.2022 8295,30
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba: Digitalni repetitori sa antenskim sistemom repetitora i opremom za povezivanje repetitora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.11.2022
Šesta izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu Plan nabavki 28.11.2022
Pregled i servis peći na lož ulje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2022 3004,56 3004,56 ZukaE d.o.o., Sarajevo 4200221750008
Okvirni sporazum za javnu nabavku usluge oglašavanja u dnevnim novinama za lot 3 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 2506,14 Dnevne nezavisne novine d.o.o., Banja Luka 4400848860002
Okvirni sporazum za javnu nabavku usluge oglašavanja u dnevnim novinama za lot 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.11.2022 4034,16 Večernji list BH d.o.o. Mostar 4227477030008
Odluka o pokretanju javne nabavke autodijelova 11/22 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.11.2022
Okvirni sporazum za javnu nabavku usluge oglašavanja u dnevnim novinama za lot 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.11.2022 3474,90 Avaz d.o.o. Sarajevo 4200934630002
Peta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2022. godinu Plan nabavki 08.11.2022
Periodični ljekarski pregled 11/22 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2022 5890,00 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu uposlenika, Sarajevo 4200084310003
Klimatizacijski uređaji 10/22 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2022 5190,00 5190,00 Adal Electronic d.o.o., Breza 4218974930005
Okvirni sporazum za javnu nabavku usluge: Obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom sa troškovima smještaja za vrijeme trajanja obuke Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.10.2022 79053,01 Fraport Slovenija d.o.o., Slovenija SI12574856
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke guma za teška i laka vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.10.2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge oglasa u dnevnim novinama za lot 3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.10.2022 2506,14
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge objave oglasa u dnevnim novinama za lot 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.10.2022 4034,16
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge objave oglasa u dnevnim novinama za lot 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.10.2022 3474,90
Ugovor za javnu nabavku auto dijelova 08/22 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.10.2022 1226,71 Total Trade d.o.o.
Izdavanje potvrda o radnom stažu uposlenika Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.10.2022
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke guma za teška i laka vozila 10 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.10.2022
Četvrta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2022. godinu Plan nabavki 11.10.2022
Akumulatori Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2022 3720,00 Kare d.o.o.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge oglašavanja u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2022
Ukupno po stranici 1.692.109,29 2.543.924,49 22.149,06