Pretraga

Ukupno 324
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor za javnu nabavku usluga - Kolektivno osiguranje zaposlenih Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.03.2019 8004,00 Sarajevo osiguranje d.d. 4200326930001
Nabavka kancelarijskih potrebština Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 5633,18 Franex d.o.o. Sarajevo 4200024170008
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga - osiguranje motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.03.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.03.2019 8004,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga - Kolektivno osiguranje zaposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.02.2019
Nabavka servisnih usluga za Iveco vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2019 7020,00 SLT d.o.o. 4218740350005
Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.01.2019
Ugovor za nabavku i isporuku opreme za Gorsku službu spašavanja - stanica Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.12.2018 34164,00 Fire Trade d.o.o. Srebrenik 4210209150009
Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2018
Nabavka drona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 4014,46 4014,46 Sync d.o.o. Mostar 4227871010004
Ugovor za nabavku i isporuku motornog vozila - putnički kombi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.12.2018 47443,50 47443,50 Guma M d.o.o. Mostar - podružnica Sarajevo 4227111640008
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke putničkog kombi vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.12.2018 47443,50
Nabavka rezača kamena - motorne pile Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 6996,60 6996,60 Sajmir d.o.o. Vogošća 4201934680006
Nabavka karoserije tovarnog prostora za Toyota vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 5833,03 5833,03 Bunjo d.o.o. 4200127900004 Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke opreme za Gorsku službu spašavanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2018 34164,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke motornog vozila - putnički kombi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.11.2018
Sedma izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 28.02.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za Gorsku službu spašavanja-stanica Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.11.2018
Šesta izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 28.02.2018
Nabavka usluge periodičnog ljekarskog - specijalističkog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 5865,00 5865,00 Poliklinika Mimo Medical 4200476310001, Sarajevo
Peta izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 28.02.2018
Ugovor o nabavci, isporuci i instalaciji atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom, grafitnom i hidridnom tehnikom Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.06.2018 105183,00 105183,00 AlphaChrom d.o.o. Sarajevo 4200953850005
Ugovor za nabavku dvije auto cisterne za pitku vodu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.08.2018 345150,00 345150,00 Grupa ponuđača Tri Best d.o.o. 4400802520002 Banja Luka i Resor d.o.o. 100502806 Gadžin Han
Okvirni sporazum o sukcesivnoj nabavci i isporuci auto dijelova za putnička vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 24570,00 KARE d.o.o. Sarajevo 4200273040009
Okvirni sporazum o sukcesivnoj nabavci i isporuci auto dijelova za teretna vozila i radne mašine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 150930,00 SINHRON d.o.o. Sarajevo 4200012080003
Nabavka usluge obrade metala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2018 6669,00 METALOSTRUGAR OD METAL, Sarajevo 301304560007
Nabavka kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2018 2958,93 2958,93 G.T.R. Mostar. 4227184360003
Nabavka građevinskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2018 6753,09 6753,09 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo 4200162210002
Odluka o poništenju postupka javne nabavke radne obuće za vatrogasce Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.06.2018
Četvrta izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 04.07.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku sukcesivne nabavke i isporuke auto dijelova za putniča vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.07.2018
Odluka o poništenju odluke o izboru drugorangiranog ponuđača i potvrđivanju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke auto dijelova za LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.07.2018
Odluka o poništenju postupka iz 2016 godine za javnu nabavku dvije auto cisterne za vodu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.07.2018
Nabavka kompjutera i printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 5589,56 5589,56 ALF OM d.o.o. 4400810890048 Banja Luka PJ I.Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke radne obuće za vatrogasce Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.06.2018
Treća izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 13.06.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke auto dijelova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2018
Nabavka tonera za laserske štampače i fotokopirne mašine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 2730,08 2730,08 ALF OM d.o.o. 4400810890048 Banja Luka, Poslovna jedinica I.Sarajevo
Druga izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 29.05.2018
Nabavka cisterne sa pumpnim automatom za istakanje goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 5440,50 5440,50 Euro-Sell d.o.o. Jelah-Tešanj 4218812950002
Nabavka materijala za higijenu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 3344,19 3344,19 SEFO d.o.o. Sarajevo 4200215860004
Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku i isporuku autodijelova za teretna vozila i radne mašine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.05.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke dvije auto cisterne za pitku vodu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2018 295000,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke isporuke i instalacije atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2018 105183,00
Nabavka usluge održavanja i popravaka vatrogasnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 3659,76 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo 4200117260007
Ugovor za javnu nabavku usluge obaveznog osiguranja vozila vozača i putnika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.05.2018 10324,00 Sarajevo osiguranje DD Sarajevo 4200326930001
Obavijest o nastavku postupka javne nabavke obavezno osiguranje vozila vozača i putnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.05.2018
Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 5415,17 Autocentar BH 4200437090002
Obavijest o nastavku postupka javne nabavke atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom grafitnom i hidridnom tehnikom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.04.2018
Odluka o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.04.2018
Ukupno po stranici 489.794,50 803.691,05 547.301,94