Pretraga

Ukupno 373
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke građevinskog materijala i pridruženih artikala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019 17590,25
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabake i isporuke personalnih kompjutera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.07.2019 19925,10
Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke zaštitnih kaciga za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2019
Ugovor za javnu nabavku i isporuku uniformi za članove Štaba Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.07.2019 26816,40 Danial"S d.o.o. Tešanj 4218412690001
Ugovor za javnu nabavku zaštitne radne odjeće, obuće i zaštitne opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.07.2019 15207,15 Danial"S d.o.o. Tešanj 4218412690001
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke uniformi za članove Štaba Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2019 26816,40
Ugovor za javnu nabavku i isporuku šatora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.07.2019 50193,00 Danial"S d.o.o. Tešanj 4218412690001
Obavijest o nastavku postupka javne nabavke personalnih kompjutera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.07.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radnih vatrogasnih uniformi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2019
Obavijest o obustavi postupka javne nabavke vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.07.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke letjelice - drona Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.07.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke građevinskog materijala i pridruženih artikala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.07.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke opreme za spašavanje na vodi i pod vodom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.07.2019 35084,79
Nabavka dezificijensa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2019 5750,55 ITR d.o.o.
Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2019
Ugovor za javnu nabavku usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.06.2019 19656,00 Mibo komunikacije d.o.o., Sarajevo 4200470540005
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku zaštitne radne odjeće, obuće i zaštitne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.06.2019 15207,15
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku šatora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.06.2019 50193,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.06.2019 11693,48
Ugovor za javnu nabavku auto-dijelova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.06.2019 8170,11 Kam i Bus doo Doboj-Jug, 4218808920000
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za spašavanje na vodi i pod vodom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.06.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.06.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zaštitna radna odjeća, obuća i zaštitna oprema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke uniformi za članove štaba Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke šatora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zaštitnih kaciga za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.06.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke auto-dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2019 8170,11
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.06.2019 19656,00
Nabavka i isporuka vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2019
Obavijest o obustavi postupka javne nabavke personalnih kompjutera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2019
Nabavka usluge edukacije zaposlenih za jačanje mehanizma civilne zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 5000,00 Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR Sarajevo 4201986720006
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke personalnih kompjutera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.05.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke autodijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2019
Druga izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 21.05.2019
Ugovor za poštanske usluge Ugovaranje i realizacija 14.05.2019 BH Pošta Sarajevo 4200682210021
Odluka o poništenju postupka javne nabavke autodijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2019
Nabavka usluge servisiranja vatrogasnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 4660,11 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo 4200117260007
Prva izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019 godinu Plan nabavki 08.05.2019
Nabavka crijeva visokog pritiska, armatura, spojnica i nastavaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 2925,00 Zulex d.o.o. 4200421410007, Sarajevo
Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 7019,43 Agram d.d. 4272097340000 Ljubuški
Odluka o poništenju postupka javne nabavke auto-dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.04.2019
Nabavka materijala za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 4587,95 Birotim d.o.o. 4202141470007 Sarajevo
Nabavka usluge - printanja, kopiranja i skeniranja uz najam - zakup multifunkcijskih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 6935,76 Racional d.o.o. Sarajevo 4200012750009
Ugovor za javnu nabavku usluga - Osiguranje motornih vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.04.2019 11991,96 Euroherc dd Ljubuški 4227015330421
Nabavka vulkanizerskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 1989,00 Guma M d.o.o. Mostar - podružnica Sarajevo 4227111640008
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke autodijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.04.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge osiguranja motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.04.2019 11991,96
Plan nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 27.03.2019
Ugovor za javnu nabavku usluga - Kolektivno osiguranje zaposlenih Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.03.2019 8004,00 Sarajevo osiguranje d.d. 4200326930001
Ukupno po stranici 216.328,24 178.906,42 0,00