Pretraga

Ukupno 660
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge kolektivnog osiguranja uposlenika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.03.2020 9989,37
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke autodijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.03.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke goriva za motorna vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.03.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge osiguranja motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.03.2020
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge kolektivnog osiguranja uposlenika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.03.2020
Nabavka usluge servisa za Iveco motorna vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2020 7020,00 1077,59 A.C.I. d.o.o. Sarajevo 4200665390008
Sporazumni raskid ugovora za nabavku usluge servisa Iveco motornih vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Okvirni sporazum za nabavku lož ulja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2020 107968,00 Green Oil d.o.o. Sarajevo 4200851420006
Nabavka baterija za ručne stanice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2020 7002,45 7002,45 Mibo komunikacije d.o.o., Sarajevo 4200470540005
Ugovor za javnu nabavku pumpe velikog kapaciteta za ispumpavanje vode i mulja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.02.2020 399903,66 399903,66 Grupa ponuđača Vatro- Promet d.o.o. Banja Luka 4403700640002 i Vatropromet d.o.o. Zagreb 57189591567
Okvirni sporazum za javnu nabavku usluge "Obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.02.2020 47667,96 24878,16 Fraport Slovenija d.o.o., ul. ZG.Brnik br. 130 A., 4210 Brnik-Aerodrom
Obrazac praćenja realizacije računa/ugovora/okvirnih sporazuma za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine Ugovaranje i realizacija
Odluka o poništenju postupka javne nabavke zaštitnih kaciga za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.01.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pumpe velikog kapaciteta za ispumpavanje vode i mulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.01.2020 399903,66
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke lož ulja za zagrijavanje prostorija ugovornog organa. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.01.2020 107968,00
Ugovor za javnu nabavku ralice za snijeg Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.12.2019 18135,00 18135,00 3 A Engineering d.o.o. Visoko 4218993640000
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge "Obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.12.2019 47667,96
Ugovor za javnu nabavku kompresora za komprimirani zrak Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.12.2019 23400,00 23400,00 Teve Varnost Elektronika d.o.o.4218101930009
Ugovor za javnu nabavku kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.12.2019 29367,59 29367,59 R&S d.o.o. 4200056290005
Ugovor za javnu nabavku vatrogasnog navalnog vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.12.2019 468000,00 468000,00 Grupa ponuđača, Firing d.o.o. i Mipex Auto RS d.o.o. 4218200320000
Ugovor za javnu nabavku dvije auto-cisterne za pitku vodu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.12.2019 379080,00 379080,00 Grupa ponuđača, Mipex Auto RS d.o.o. i Resor d.o.o. 4400968920009
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke lož ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.12.2019
Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnog vozila - navalnog Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.12.2019
Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke cisterni sa pumpom za pitku vodu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.12.2019
Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke ralice za snijeg Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2019
Osma izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 16.12.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.12.2019 29367,60
Obavještenje o obustavljanju postupka javne nabavke pumpe velikog kapaciteta za ispumpavanje vode i mulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.12.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kompresora za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.12.2019 23400,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za obuku gašenja zapaljivih tečnosti pod pritiskom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.12.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zaštitnih kaciga za vatrogasce Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.12.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasnog navalnog vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.12.2019 468000,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke cisterni za pitku vodu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.12.2019 379080,00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ralice za snijeg Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.12.2019 18135,00
Ugovor za javnu nabavku i isporuku radnih vatrogasnih uniformi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.11.2019 38259,00 38259,00 Danial"S d.o.o. Tešanj 4218412690001
Ugovor za javnu nabavku autodijelova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.11.2019 9494,55 9494,55 Sinhron d.o.o., Sarajevo 4200012080003
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge "Obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.11.2019
Obavijest o nastavku postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.11.2019
Ugovor za javnu nabavku i isporuku hidrauličnih makaza sa agregatom i alata za otvaranje blindo vrata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.11.2019 70188,30 70188,30 Firing d.o.o., Visoko 4218200320000
Odluka o poništenju postupka javne nabavke kamion - kiper Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.11.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke auto-dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2019 9494,55
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hidrauličnih makaza sa agregatom i alata za otvaranje blindo vrata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke ralice za snijeg Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za obuku gašenja zapaljivih tečnosti pod pritiskom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.11.2019
Sedma izmjena i dopuna Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 08.11.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radne vatrogasne uniforme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.11.2019 38259,00
Ugovor za javnu nabavku kamiona sa hidrauličnom teleskopskom platformom 18 m Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.11.2019 179595,00 179595,00 Konzorcij A.C.I. d.o.o. i Hidraulika Kurelja d.o.o. 4201926310003
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kamion - kiper Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2019
Obavijest o obustavi postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.10.2019
Ukupno po stranici 1.531.265,14 1.785.081,51 1.648.381,30