Općinska služba civilne zaštite Centar

Adresa: Sarajevo,
Mis Irbina 1
Tel: +387(0)33 562-342
Fax: +387(0)33 562-437
E-mail: cz@centar.ba
 
Operativni centar civilne zaštite
Tel: +387(0)33 562-438; +387(0)33 562-502
Fax: +387(0)33 562-437